‘Hulp’-bisschop Muts(aerts) schoffeert religieuzen

In een interview met De Gelderlander van 8 januari jl. liet hulpbisschop Rob Mutsaerts van Den Bosch zich kritisch uit over de kloosters (“ouderenoorden”): “We moeten af van een cultuurchristendom zonder beleving. Van de verburgerlijking van het geloof. Kijk in de kloosters”. Kloosters in het bisdom zijn “vrijgezellenhuizen waar niets meer aan verdieping wordt gedaan”.

Brabantse kloosterlingen hebben ontsteld gereageerd op de uitspraken, waarin kloosters “burgerlijke bolwerken” en de religieuzen “verburgerlijkte gemakzuchtigen” worden genoemd. “Kwetsend” en “ongenuanceerd”, zo noemt de Tilburgse abt Bernardus de woorden. “Hier is bij ons veel reuring over”. De abt heeft al een boze brief  klaarliggen voor de hulpbisschop.

Glossy-priester Antoine Bodar vindt eveneens dat waarnemend bisschop Mutsaerts van Den Bosch zich “buitengewoon ontactisch” heeft uitgelaten over Brabantse kloostergemeenschappen. Hij zei dat in het radioprogramma ‘Alles Mag op Zaterdag’ van Omroep Brabant.
Bodar, die in Den Bosch geboren is, zegt dat die uitspraak hem verdriet doet. De kerk zou zich volgens hem beter wat nederiger kunnen opstellen, gezien alle zedenschandalen die de afgelopen tijd naar buiten zijn gekomen.

Muts(aerts) nuanceert nu zijn uitspraken in het Brabants Dagblad: “Ik doelde niet op alle kloosters, maar op bepaalde kloosters, waar de leeftijd begint bij 80. Dat zijn meer ouderenoorden. Van hen kun je ook geen grote geloofsbeleving meer verwachten”.

Rob, wat ben je een toch een muts en een eikel! Denk eerst na voor je spreekt! Je bent het levende bewijs dat ‘gestudeerd hebben’ nog niet altijd ‘slim’ betekent…

‘Muts’ deed regelmatig van zich spreken op internet door zijn columns, Groene Pepers geheten, waarin hij zijn visie schreef. Zo schreef hij over het homohuwelijk als een schertsvertoning  en verklaarde hij rond abortus dat hij zich geen omstandigheden kon voorstellen waaronder de ene mens beslist over het leven van de ander. In het Rooms-Katholieke geloof is God de enige die hierover kan beslissen. Daarnaast stelde hij interne kerkelijke aangelegenheden aan de orde. Hierbij spaarde hij ook zijn eigen bisschop Hurkmans niet; hij veegde met hem de vloer aan! Vlak vóór de aankondiging van zijn aanstaande bisschopswijding liet ‘Muts’ pas ècht zien wat voor zwakkeling hij is: hij verwijderde zijn ‘Groene Pepers’ van het net. Slappeling!

Mgr. Hurkmans heeft om gezondheidsredenen zijn taken tijdelijk aan ‘Muts’ overgedragen. Ongetwijfeld heeft hij hierover net zoveel spijt als haren op zijn hoofd. Het moge genoegzaam bekend zijn, dat Hurkmans nooit blij is geweest met ‘Muts’ als hulpje. Nou ja…..hulp….

Een pracht-commentaar op deze herderlijke glijpartij is geschreven door pater Leo de Jong  O.P. Klik HIER om zijn helder commentaar en dito slotconclusie te lezen!

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.