CHJC: Verdiepende gezelligheid

Met interesse en betrokkenheid heb ik het mooie interview gelezen met een lid van CHJC in de UCEA van november. De oproep van de redactie om hierop te reageren had ik bij het schrijven van onderhavig stukje nog niet eens opgemerkt (foei!).

In september 2010 was ik 15 jaar lid van CHJC. Indertijd trad ik uit het klooster met de wetenschap dat er een club bestond van gelovige homo’s en lesbiennes. Ooit had ik, gedurende mijn kloostertijd, een interview gelezen van een CHJC-lid in Hervormd Nederland. Dat interview zat nog altijd vers in mijn geheugen. De combinatie van gelovig en gezellig met gelijkgestemden omgaan trok mij wel aan.

In het klooster had ik de nodige geestelijke bagage meegekregen en ik zocht op dat moment niet een bezinningsclub. Toch was het gelovig aspect binnen CHJC voor mij wel degelijk een belangrijke reden om voor CHJC te kiezen. Bovendien bleken er ook Rooms-Katholieken lid te zijn. Voor mij was en is vanuit oecumenisch perspectief een Christelijke club niet per definitie ‘gristelijk’ (lees: protestants), dus al met al was CHJC volgens mij op mijn lijf geschreven. En dat is het nog steeds!

Etikettering

Gedurende de daarop volgende jaren hoorde ik van meer clubs met een ‘gristelijke’ dus Protestants-Christelijke achtergrond, zoals Contrario. Het deed me goed om te horen dat er ook een homo-club bleek te bestaan voor de wat meer ‘bevindelijke’ mede-Christenen, die weliswaar wat zwaarder op de hand leken, maar gelukkig ieders eigen levenskeuze (wel of niet homoseksualiteit praktizeren) respecteren zonder zonde-etiketje. Want dat had ik vanuit mijn eigen geloofservaringen al helder gekregen: God zegende mijn leven in het klooster en daarbuiten, homo-praktizerend of niet. God doet dat nu nog steeds, zonder onderscheid. Pas wanneer ik anderen pijn doe, tekort doe, niet respecteer, niet behandel zoals ik zelf bejegend wil worden, ja, dan heb ik met hen en met Hierboven wat goed te maken en recht te zetten! Ik vind het pijnlijk, dat ik situaties in mijn leven heb gekend, waarin ik met medemensen iets niet heb kunnen goedmaken. Vergeving van Hierboven is maar de helft van vergeving…!

Ik ben dus wat huiverig geworden voor etikettering, maar besef me terdege dat ik er af en toe nog best mee worstel, bijvoorbeeld als ik de tegenstrijdige Kerkleer-stromingen in mijn eigen RK-Kerk bezie en voorzie van commentaar.

Waar ik ook mee worstel is de houding van nog een belangenclub voor gelovige homoseksuelen, namelijk RefoAnders. Was deze groep, opgericht door Johan Quist, aanvankelijk niet tegen samenlevende homoseksuelen, inmiddels is dat in de huisregels al enige tijd aangescherpt, wellicht ook om daardoor een betere ingang te hebben bij de zware Protestantse kerken. Wat Johan met RefoAnders bewerkstelligt is zeker te prijzen, want (al dan niet gepraktizeerde) homoseksualiteit ligt nog altijd gevoelig in die kringen. Maar…het ligt kennelijk ook gevoelig bij RefoAnders zelf, want op praktizerende homoseksualiteit wordt indirect het etiketje zondig geplakt (LINK), iets wat ik vanuit een nieuwe wijze van Bijbellezen niet meer herken.

Samen optrekken?

Toch denk ik, dat het goed is, als de verschillende verenigingen en groeperingen voor gelovige holebi’s vaker samen optrekken en gezamenlijk naar buiten treden, zoals met de Thema-dag “Mensen met gevoelens”, op zaterdag 12 februari in Utrecht. Bovendien dekt de vlag van het LKP (Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit) de vele ladingen en kan, lijkt mij, veel beter bijvoorbeeld het contact met de Kerken coördineren en begeleiden dan de individuele verenigingen en groeperingen, die vaak niet de mankracht en expertise daarvoor is huis hebben.

Ik heb al vaker gezegd en geschreven, dat er net zoveel Bijbelinterpretaties zijn als dat er gelovigen zijn. En allemaal blij met de inspiratie van de ene Heilige Geest… Daarom ben ik blij met mijn en ons CHJC, omdat hierin strenge en zoekende gelovige homoseksuelen, rand- dan wel niet-kerkelijk, praktizerend en celibatair, van welke kerkelijke gezindte dan ook, samen door één deur kunnen gaan, zonder verscheurende of etiketterende discussies.

Daarom ook ben ik wat huiverig om CHJC te laten versmelten met Contrario of RefoAnders. Dat de Bezinningsgroep binnen CHJC enige tijd ter ziele is gegaan, heb ik als pijnlijk ervaren. Niet omdat ik er vaak kwam (ik heb een of twee keer een bijeenkomst meegemaakt), maar omdat ik de mogelijkheid van verdieping en bezinning van groot belang vind voor een vereniging met een “C” van Christelijk. Toch is een broederlijke en respectvolle omgang met elkaar een teken van een Christelijke basis. Die omgang en het ‘dragen’ van elkaar (zie mijn column in de UCEA van november) is voor mij uitermate verdiepend.

Los daarvan zijn er meerdere activiteiten in onze regio Zeeland/West-Brabant, die recht doen aan bezinning en verdieping, zoals onze thema-activiteit in februari en de Adventsviering in december, welke laatste wij na het ter ziele gaan van onze Belgische zustervereniging “Effeta”, afgelopen december zelf op touw hebben gezet onder de bezielende leiding van ons regiolid Friedhelm. En niet zonder succes! In de regio Zuid-West zijn de geregelde gespreksgroepen niet meer weg te denken uit het activiteitenlijstje. Maar…CHJC is wat mij betreft ook nog steeds het gezellige appeltaartclubje, want door ontspannen met gelijken gezellig bij en onder elkaar te zijn creëer je een warm bad, een warm nestje, waarin zoekenden, kerkelijk afgewezenen, gelukkigen, af-en-toe-leden en trouwe regioleden een beetje ‘thuis’ zijn.

Om die homogeniteit (mooi woord voor eenheid…!) niet te verliezen, zie ik CHJC liever niet samengaan met bv Contrario, al wil ik niet beweren dat er na een fusie geen mooie nieuwe vereniging zou ontstaan. Liever zie ik een hernieuwde animo en behoefte voor een actieve Bezinningsgroep, al heb ik door mijn eigen kerkelijke activiteiten zelf geen behoefte daaraan. Ik en mijn vriend zijn volledig opgenomen in elkaars plaatselijke kerkgemeenschappen. In die zin doen wij de doelstelling van CHJC alle eer aan, al noem ik dat geen verdienste. Zou het Gods Geest zijn?

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.