Ik ben, dus God bestaat?

erstmis komt eraan en de Adventstijd is weer aangebroken. Daarmee worden we uitgenodigd om niet alleen uit te kijken naar het opzetten van de kerstboom of na te denken over de samenstelling van ons kerstdiner. Nee, we worden door de Advent ook opnieuw geprikkeld om ons te bezinnen op het grote Kerstfeest. Wat betekent het Kerstfeest voor jouw persoonlijke leven? Wat doet dat met jouw omgang met de mensen? Durf, kun, wil en ga jij je geloof in die dik 2000 jaar geleden geboren Jezus van Nazareth (te) vertalen naar je dagelijkse leven? Misschien kan de unieke en warme Adventsviering in Goes jou een extra prikkel hiertoe geven?

n toch worden er kanttekeningen gemaakt bij de persoon van Jezus…. Zeelandse gelovigen en ook al menigeen ver daarbuiten hebben ‘kennisgemaakt’ met een atheistische (jawel) dominee Klaas Hendrikse.

ecalcitrant mag je het noemen: met zijn nieuwe boek ‘God bestaat niet en Jezus is zijn zoon’ gooit hij opnieuw de knuppel in het religieuze hoenderhok. Ik mag dat wel. Het zet iedereen weer even op scherp en je wordt aan het denken gezet over profeten en hoe er over hen geschreven wordt. Als je een paar van die profeten naast elkaar legt zie je verrassende overeenkomsten. Wonderen, tegenwerking, geur van heiligheid, geboren uit een maagd of in ieder geval zonder een daar aan vooraf gaande seksuele stoeipartij en (hoe actueel…!) engeltjes bij de geboorte!

lechts twee maanden geleden gaf ds. Klaas Hendrikse een drietal lezingen in Zierikzee en Middelburg rond het verschijnen van zijn nieuwe boek. Ad hoc kon ik er nog kaartjes voor krijgen en zaten we op rij twee nieuwsgierig te wezen. Nou, hij stelde ons niet teleur. Helder, met humor maar ook als een echte marketingman (daar is hij op afgestudeerd op “Nyenrode”) wist hij zijn boodschap te brengen. Niet om te overtuigen want daar wil hij absoluut niet aan. Ieder mag zijn of haar eigen overtuiging blijven belijden van hem maar wie moeite heeft met zijn visie (lees: uitgewerkte en getoetste vermoedens) kon maar beter de zaal voortijdig verlaten, wat gelukkig niet gebeurde.

ippelde Jezus nu ècht over het water? Eerlijk is braaf: het zal me een zorg zijn. Of Jezus nu wel of niet grote kruiken water in wijn veranderde (al zou ik daar best een paar flesjes mee hebben willen vullen…!) maakt voor mij niets uit. Veel voornamer voor mij is wat het verhaal mij te vertellen heeft, laat ik zeggen de boodschap die daarin voor mij besloten ligt. Ik durf dat zelfs te beweren met betrekking tot Jezus’ dood en opstanding al zijn mijn geloof en fantasie zodanig rijk, dat ik weinig moeite heb om me daar iets moois en unieks bij voor te stellen.

aar in het Christendom is nog steeds veel nadruk op een gelukkig leven na de dood en/of een door God voorbeschikte uitverkiezing. Ook de Roomsche Kerk had er ’n handje van (denk b.v. aan aflaten) en die eenzijdige nadruk daarop is (nog) niet verdwenen, ook al is het antwoord op de kathechismus-vraag ‘Waartoe zijn wij op aarde?’ veranderd van ‘Om in het Hiernamaals gelukkig te zijn’ in ‘Om hier en in het Hiernamaals gelukkig te zijn’. Jezus’ levenswijze (hoe je dat en die persoon ook verder onder woorden brengt en interpreteert) laat ons overduidelijk zien en maakt ons duidelijk dat we het licht dat we daarin ontwaren aan elkaar moeten proberen door te geven, zodat met dat licht ook iets oplicht van hetgeen na ons leven op ons ligt te wachten. Zó mooi staat dat in de Romeinenbrief: “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen heeft God bereid voor wie hem liefhebben.

n die zin gaat het mij te ver om te beweren dat God niet bestaat, maar wie zijn medemensen niet ziet staan, op welke zienswijze dan ook, ziet ook God niet en voor hem of haar bestaat God ook niet. Daarom bestaan God en Jezus voor mij en kan ik iets in de wereld met hun Woord dat ik hoor en kan ik de religieuze rituelen van mijn RK-Kerk blijven vertalen naar mijn dagelijkse leven, met al mijn beperkingen waarmee ik door God op de wereld ben gezet. He, door ’n God die wellicht niet bestaat? “Ik denk dus ik besta” zei de filosoof Descartes ooit. Daar maak ik maar van: “Ik ben, dus God bestaat!” Of gooi ik hiermee met een andere knuppel…??

amengevat: Zalig Kerstfeest en Vrede en Alle Goeds in 2012 !!!

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.