Pastoraal Commentaar op Bisschoppelijke Brief

In plaats van een Preek werd vanmorgen door onze emeritus-pastoor de Bisschoppelijke Brief n.a.v. het eindrapport van de Commissie Deetman voorgelezen. Naar aanleiding hiervan gaf hij het volgende commentaar in woorden van gelijke strekking:

Pas als onze Rooms-Katholieke Kerk haar eeuwenoude seksuele moraal durft bij te stellen naar de huidige maatstaven van wetenschap en maatschappij zal zij het tij van deze affaires kunnen keren. Steeds minder mensen herkennen zich èn hun leven in de morele leer van de Kerk en zullen de Kerk de rug toekeren. Wij zullen voorlopig daar mee moeten leven. We moeten onze Rooms-Katholieke Kerk dus kritisch blijven volgen en onze eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van ons eigen leven moeten nemen. Als ik in de gelegenheid ben wil ik met u in de komende weken en maanden hierover van gedachten wisselen en er wat dieper op ingaan.

Ik kijk hier met genoegen naar uit!!

En om hier een Katholieke kwinkslag aan te geven dit morele commentaar van de internaat-broeders Fokke en Sukke:

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.