In Memoriam: Alfons van der Linden (1922 – 2011)

Op 31 december 2011 ontving ik het bericht dat mijn oom Alfons is overleden op 30 december 2011. Hij was de oudste broer van mijn overleden moeder. Vlak na de oorlog emigreerde hij als Assumptionist naar de Verenigde Staten van Amerika. Daar werkte hij in de pastoraat en als professor in de wiskunde tot hij ontslag vroeg van zijn priesterambt. Daarna trouwde hij met Vicky en zij kregen kinderen en de vreugde van kleinkinderen. Nu is hij, jaren na de scheiding van zijn vrouw, gestorven. Tante Vicky stond hem bij in zijn laatste uren.  Een intens leven is geëindigd en een geliefde vader en opa is heengegaan.

On December 31 2011 I got the message that my uncle Alfons passed away on December 30 2011. He was the oldest brother of my deceased mother. After World War II he emigrated as a father Assumpsionist to the USA. There he worked in the parish work and as a professor of mathematics till he asked for absolve him from his priestly office. Then he married with Vicky, they got children and had the enjoyment of grandchildren. Now he is passed away, years after the divorce of his wife. Aunt Vicky was with him in his last hours. An intense life of a beloved father and grandfather becomes to an end.

Op deze plek zal op korte termijn een foto gepubliceerd worden van Alfons van der Linden.

In short time there will be on this place a photo published of Alfons van der Linden

De laatste keer dat ik hem gezien heb moet ergens geweest zijn in de jaren ’70 of ’80 van de vorige eeuw. Hij had een goede band net zijn familie in Nederland, maar de laatste decennia was hij zelden in Holland, omdat hij praktisch volledig ver-Amerikaanst was. Nederlands spreken en schrijven lukte hem al lang niet meer. Op een dag kwam een kerstkaart onbesteld terug en ook nu wilde ik zijn juiste adres bij familie opvragen en weer ontschoot het mij…

The last time I saw him was in the 70th or 80th of the passed century. He had a good relation with his family in the Netherlands, but the last decennial he was not much in Holland because of being full American in writing , talking and life. Talking and writing in Dutch became a ‘crime’ for him. Once a Christmas cart returned to me, undeliverable. At this Christmas I would ask my family for the right address, but it has slipped my memory…

Zijn broer en twee zusters die nog leven zijn oud en er zal geen afvaardiging gaan naar Amerika. Op zo’n korte termijn is dat ook nauwelijks te doen. Wèl zal er geschreven worden in e-mail en brieven, want wij weten dat zijn kinderen zijn banden kennen met Nederland!

His brother and two sisters who are still alive are old and there will be no delegation traveling to America. In such a short time that will be difficult. But they will be writing and sending e-mails, because we know that his children know the relation with the Netherlands!

Een bewogen leven als dat van hem vraagt geen oordeel, maar respect voor de wijze waarop hij getracht heeft zijn liefde voor zijn Kerk, zijn geloofsgenoten, zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen vorm te geven.

An affected life as he lived askes no judgment but respect for the way he tried to give love to his Church, his coreligionists, his wife, his children and his grandchildren.

Voor mij was hij een oom die ik het slechtst gekend heb. Toch gedenk ik hem met liefde en bid ik hem Gods Zegen toe en een plaats in het Paradijs. Ik wens zijn dochters en kleinkinderen veel sterkte toe!

For me he was the most unknown uncle I had. Still I will remember him with love and I pray God for blessing him and giving him a place in Paradise. I wish his daughters and grandchildren a lot of courage!

Hieronder plaats ik de letterlijke tekst, die op 1 januari 2012 werd gepubliceerd op een Amerikaanse overlijdenswebsite (LINK):

The text below was publicized on January 1, 2012 on a American Obituaries Website (LINK):

Alfons van der Linden of Worcester, beloved father and friend, passed away peacefully December 30, 2011. Alfons was born and raised in the Netherlands before spending most of his adult life in the Worcester area. He was a long time member of the Assumptionist community. He served as an advisor to a number of organizations and was a professor of mathematics at the former Assumption Preparatory School, and later Assumption College. His work in math was integral in developing the way the subject is taught today. Alfons had a love for photography and travel. Many of his photos were reflective of the places he visited. Alfons is survived by his four daughters, Judith Sales of Holbrook, Jennie Keane of Uxbridge, Greta Gray of Spencer and Elizabeth van der Linden of Portland, Maine; their mother Vicky van der Linden of Worcester; and two grandchildren Nicholas and Grace. He also leaves several relatives in the Netherlands. Alfons spent the last three and a half years under the exceptional care of the staff at Beaumont Rehabilitation and Skilled Nursing Facility – Worcester. To them, the family is eternally grateful. A funeral Mass celebrating his life will be held at the Chapel of the Holy Spirit, Assumption College, 500 Salisbury St., Worcester, MA on Wednesday January 4th, 2012 at 11:00 am. There are no visiting hours. In lieu of flowers, the family requests memorial contributions be made to the Cystic Fibrosis Foundation: 6931 Arlington Road, 2nd Floor, Bethesda, Maryland 20814.

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.