Bisschop de Korte: God is goed, deel grondpersoneel faalt !

Dat zei bisschop Gerard de Korte van het Bisdom Groningen/Leeuwarden vorig jaar toen grootschalig kindermisbruik uit de kerkelijke doofpot aan het licht kwam. Zelf is hij indertijd aangesteld om in deze kwestie contactpersoon te zijn.

Op de dag dat het eindrapport van de Commissie Deetman (DEEL 1 en DEEL 2 hier te downloaden) werd gepresenteerd kwam het blad Volzin met een uitgebreid interview met bisschop de Korte. VolZin is de voortzetting van Hervormd Nederland en de Bazuin en verschijnt tweewekelijks en is een uitgave van Stichting VolZin. Klik HIER om dat interview integraal te lezen.

In dit interview gaat de bisschop uitgebreid in op het eindrapport van de Commissie Deetman en hoe de Kerk daar mee omgaat. Hij plaatst e.e.a. in het licht van de wijze waarop er (in Kerk en maatschappij) met seksualiteit wordt omgegaan. Wie aandachtig leest proeft hierin geen boeman, geen aartsbisschop Eijck, geen Bossche ‘hulp’bisschop Muts(aerts), maar een betrokken mens, een pastoraal hart, een bisschop met een open blik.

Enkele citaten, die ik eerder ook al via Twitter aanhaalde:

Wanneer een gelovige -bijvoorbeeld een homoseksueel- in geweten meent dat hij zijn levenswijze voor God kan verantwoorden, treedt ik daar als pastor niet in.(…)

Onze Kerk koppelt seksualiteit aan trouwe liefde.(…)

Ook ik ben een humanist, maar: een Christen-humanist. Het christelijk geloof staat niet op de eerste plaats voor een ethiek, maar voor een relatie. Als Christen leef ik vanuit een relatie met God. God houdt van mij, God heeft mij als mens in Christus lief. Mijn ethische leven is vervolgens een antwoord op de liefde van God.(…)

Ik ben de oecumene zeer toegedaan, heb veel te danken aan protestantse gelovigen en theologen.

Wel aan, hier is maar één conclusie mogelijk: HIJ had kardinaal moeten worden!!

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.