In Memoriam: de Watersnoodramp (1953)

De Watersnoodramp, de grootste naoorlogse natuurramp in Nederland met meer dan 1800 doden, heeft zich in het Nederlandse collectieve geheugen vooral genesteld als een Zeeuwse ramp. Springvloed in combinatie met een zeer zware noordwesterstorm veroorzaakte in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 diverse dijkdoorbraken en overstromingen, waarbij Zeeland de zwaarste klappen kreeg.

Beelden uit Zuidwest-Nederland rond de fatale dag van de watersnoodramp in 1953. (Bron: KNMI)

Maar ook elders waren het leed en de schade groot. Delen van Zuid-Holland en Noord-Brabant werden zwaar getroffen. Minder bekend is dat deze fatale februarinacht ook een Vlaamse ramp was. De binnenstad van Oostende stond geheel blank, op diverse plaatsen braken dijken door en 28 mensen lieten het leven. Nog minder bekend is dat de ramp ook niet voorbijging aan Engeland, Frankrijk, Duitsland en Denemarken. In de laatste drie landen was er alleen materiële schade, maar in Engeland waren 307 slachtoffers te betreuren (de grote waterkering in de Theems, de  Thames Barrier is gebouwd naar aanleiding van de gebeurtenissen van 1953). Ten slotte kwamen er op zee ongeveer 220 mensen om het leven. Het totale aantal slachtoffers van de Watersnoodramp in Europa wordt geschat op zo’n 2400.

(Bron: Geschiedeniskalender 2012. Tekst: Stefan van Meulebrouck)

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.