Aswoensdag

Memento, homo, quod pulvis es, et in pulverem reverteris.
Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.


Info over de Veertigdagentijd

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.