Palmzondag

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem !

(gezang 173, Liedboek voor de Kerken)

De uitbeelding van een zwarte Christus in Afrika doet geen afbreuk aan de historische Jezus, integendeel, het reikt ons allen de universele betekenis van de boodschap van God. Deze God, die werd een van ons om met het verkondigen van Christus als de Heer van alle naties van de wereld, door middel van hun authentieke rijkdom: hun taal, hun gebaren, hun kunst, hun hele leven en de cultuur.

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.