Streven naar ‘heilige rest’ is anti-katholiek

Mgr. de Korte heeft een boek geschreven (zie foto), dat onlangs is uitgekomen. Hij vertelde op 8 september 2012 aan Kruispunt Radio naar aanleiding van zijn boek “Hartelijk Katholiek” dat er binnen de Kerk altijd stromingen zijn die liever zien dat de lauwen zo snel mogelijk wegvallen en dat er slechts een heilige rest overblijft. Mgr. de Korte geeft onomwonden aan dat dat streven uiterst anti-katholiek is.

De Korte, van huis uit historicus, is zich ervan bewust dat er onder de leden
van de Kerk altijd “verschillende gradaties van participatie” hebben bestaan.
Het streven naar een ‘heilige rest’-kerk, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen echte en onechte katholieken is volgens de bisschop ‘antikatholiek’.

Sterker nog, hij zei:

Met een opgeheven vinger krijg je maar een hele kleine oogst. Het gaat erom de mensen uit te nodigen, mee te nemen en hun religieuze verlangen te verbinden met Christus en de Kerk. Dat is de uitdaging.

En ook:

Het katholicisme is een volkskerk die zoveel mogelijk mensen wil bereiken.
Iedereen is welkom in de Kerk, ook zij die het niet zo nauw
met de regels nemen. Zij horen wezenlijk bij onze gemeenschap. (…) Je mag wel hopen dat ze blijven zoeken en mogen ontdekken dat ze gezocht zijn.

(Ongetwijfeld zal die ‘heilige rest’ nu mgr de Korte anti-katholiek noemen, maar dat nu even terzijde.)

Dit lezend vandaag, zondag 9 september 2012, herinnerde ik mij de tekst op de achterzijde van ons kerkblaadje van vandaag, Ziekenzondag. Het is een tekst van de in 1996 overleden priester en mysticus Henri Nouwen, die ik heb mogen kennen en bijstaan in ziekte. Hieronder de tekst, die het bovenstaande drie-dubbel onderstreept en voor zich spreekt:

Helende aanraking

Jezus was nooit erg bezig met pastoraat. Hij sprak over datgene waar zijn hart vol van was. En wie hem aanraakte werd genezen. Hij hield geen spreekuur om een diagnose te stellen en zei ook niet: “Jou kan ik niet helpen, maar jou wel.” Mensen werden genezen doordat ze Hem aanraakten. Als je verbonden bent met God en mensen, dan ben je vanzelf dienstbaar aan anderen. Mensen willen weten waar jouw kracht vandaan komt. Ze voelen de werking ervan uitgaan.

(Henri Nouwen: “Jezus – Gedachten bij het Evangelie, Lannoo, 2003”)

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.