Allerheiligen, Allerzielen, AllerHELDEN

Op 1 november viert de (Rooms-)Katholieke Kerk Allerheiligen. Een dag waarop de vele menselijke voorbeelden van heilig leven nog eens extra in het zonnetje gezet worden. Wie op internet een Heiligenkalender opzoekt valt van de ene verbazing in de andere. Natuurlijk vanwege de bijzondere daden die velen van hen hebben gedaan tot eer van hun medemensen en tot eer van God. Soms sta je er ook versteld van dat soms de meest stompzinnige daden opgehemeld worden en je terecht mag afvragen of die persoon wel een voorbeeld kan zijn in onze tijd. Tja … heiligen … het zijn soms net mensen….

Op 2 november gedenkt de (Rooms-)Katholieke Kerk haar overledenen. Omdat van niemand zeker is wie er in de Hemel is (ook van de Heiligen niet, maar de RK-Kerk pretendeert wel dat zij een grotere mate van zekerheid daarvan heeft…) is het goed om voor de overledenen te bidden, om ze als het ware een extra zetje richting de gelukzaligheid te geven. Deze vrome invalshoek is voor de protestantse broeders en zusters bijna des duivels. Heerlijk die religieuze verschillen! Desalniettemin hebben ook de protestanten op de laatste zondag van het kerkelijk jaar een Gedachtenis der Overledenen. Mooi! Het is goed om aan die mooie voorbeelden, die wij in ons leven hebben gekend, terug te denken en hen die achterbleven extra bij te staan.

Gezien deze twee bijzonder dagen kwam ik op AllerHELDEN. Ik denk dat velen die ons zijn voorgegaan in onze ogen mogen doorgaan als ware HELDEN. HELDEN in grote en kleine werken. Mensen die veel geleden hebben in hun leven, maar toch altijd de opgewektheid èn hun naasten niet uit het oog verloren kunnen HELDEN zijn. Oorlogsveteranen noemen zichzelf zelden HELDEN, maar anderen zijn zeker dankbaar en trots op hun HELDENdaden. Zij hebben buitengewone daden verricht, waardoor wij hun graag wat meer op een voetstuk zetten, iets wat ze zelf meestal verafschuwen.

In mijn eigen omgeving kan ik zeker HELDEN aanwijzen. Ik heb nog levende HELDEN om mij heen, ik heb overleden HELDEN. Ik bedoel ‘HELDEN’ dan in de betekenis van: een mooi voorbeeld; iets zien in een ander waar ik positief jaloers op ben. Ik kan vaak in iemand anders iets zien, wat de moeite van het navolgen waard is. Of me dat altijd lukt is wat anders …

Op mijn prikbord hangen drie HELDEN: Jos Brink (+2007), Majoor Bosshardt (+ 2007) en Pater van Kilsdonk (+2008). Zij hadden alle drie iets met dezelfde HELD, van wie wij binnenkort weer de geboorte herdenken: Jezus.

Door Zijn rigoureuze keuze voor de minstbedeelden heeft Jezus duidelijk laten zien hoe wij met onze naasten moeten omgaan. Iedereen en elke kerk legt dat weer anders uit en we zullen dat wijselijk maar toeschrijven aan het ‘waaien van Gods Geest’ naar elke richting waar maar te waaien valt…. Feit blijft dat er veel navolgers van Hem zijn. En wie in staat is tot het doorprikken van soms dubieuze Bijbeluitleg, geloofsopvattingen en vele vormen van vrome aanslibsels kan in Jezus een HELD zien die navolging verdient. Navolging op jouw eigen wijze, passend binnen jouw eigen leven. Daar heeft niemand verder iets aan toe te voegen of iets over te zeggen dan jij alleen.

Ik heb vele HELDEN. Ik ben dankbaar dat hen mag of mocht kennen. En ik ben heel nieuwsgierig met en door welke HELDEN deze UCEA verder gevuld is…

Zalig Kerstfeest! Pax Et Bonum in 2013!

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.