De arm van mijn pastoor

De afgelopen dagen zijn uitspraken van de Paus in zijn Kerst(!)-toespraak tot de leden van de Curie met betrekking tot het gezin, genders (lees: homo’s, lesbo’s, bi’s, transgenders, kortweg HoLeBi’s) en bedreigde wereldvrede in de media breed uitgesponnen. De Paus benadrukte de waarde van het gezin, iets wat ikzelf, gezien mijn warme jeugd binnen ons gezin, alleen maar kan be-amen.

Wat ik (en velen met mij) ook zien zijn de warmte en rijkdom in gezinnen waar andere samenstellingen van ouderschap gelden. Het is een fundamenteel iets wat de Paus niet ziet en gezien de wijze van theologiseren van de RK-Kerk ook niet kàn zien en hieruit voortvloeiend ook niet màg zien, want volgens diezelfde wijze van theologiseren komt dan de zonde om de hoek kijken. Wat Paus Benedictus XVI eigenlijk wil zeggen is dat de HoLeBi alleen mag kiezen tussen een hetero-relatie en alleen-zijn; alleen dàt is de ‘natuurlijke’ scheppingsorde in de ogen van de letterlijk gelezen Bijbel, Kerk en Paus. Volgens de Paus bedreigt ‘een verkeerd begrip van vrijheid’ het traditionele huwelijk tussen man en vrouw. Het zijn meningen en geloofsvisies die niet nieuw zijn. Hierover kan de commotie (die er altijd zal zijn) niet gaan.

Nee. Maar àchter de woorden van de Paus horen we dus dat homo’s alleen Gods natuur mogen volgen en dus tegennatuurlijk zijn als zij hun natuur wèl volgen. En Gods natuur en schepping worden bedreigd als zij hun natuur wèl volgen. Gevolgtrekking: praktizerende HoLeBi’s zijn een bedreiging voor de vrede, omdat daardoor minder ‘gewone’ gezinnen gevormd zullen worden en dus Gods scheppingsorde ondermijnd wordt. Terecht stelt Theo Koster van het werkverband van Homopastores dat het woorden zijn van een professorale Paus en niet van een pastorale Paus. (Lees HIER de goede reflectie van Theo Koster op al deze commotie). Maar zij die de vertaling lezen op de site van het Katholiek Nieuwsblad worden getergd. Volgens de Paus houdt de gender-‘ideologie’ in:

Hij (de mens -E-) ontkent zijn natuur en besluit dat deze hem niet voorgegeven is, maar dat hij deze zelf bepaalt.

Wie weet heeft van de vele zelfmoorden onder met zichzelf worstelende holebi’s, wie weet heeft van de hel waar velen van dóór gaan, omdat zij hun natuur willen volgen, die door anderen (oa. de Paus) niet erkend wordt, die houdt zich verre van dit soort woorden en maakt zich de gender-wetenschap(!) eigen. Dan zal Gods liefde en schepping meer tot zijn recht komen!

Wat moet ik hiermee? Geen bloemen meer sturen naar de Paus, zoals een actie op Facebook wil bewerkstelligen? Alleen rozenstengels met doornen zonder rozen sturen naar de Paus? En hem het gevoel (of de eer) geven dat hij een martelaar wordt en net als Jezus een doornenkroon mag dragen? Een brandbrief sturen naar de Nuntius? De Nuntius op het matje laten roepen? Blijvend een lelijk gezicht zetten? Ik roep altijd: “Met sjagrijnig kijken lossen de problemen zich heus niet op.”

Vanmorgen kreeg ik een antwoord…

Nadat ik voor de Eucharistieviering van de 4e Adventszondag mijn parochie-kerk in was gekomen, het kruisteken met wijwater had gemaakt en het kerkblaadje had genomen, voelde ik ineens een arm stevig om mijn schouder, die zich nog eens verstevigde en ik werd tegen de eigenaar ervan aangedrukt. De woorden die gesproken werden ben ik vergeten, maar ze waren in de trant van: “Je laat je toch niet uit het veld slaan, hè?” en “Je gaat toch niet bij de pakken neerzitten?”

Ik keek …. en keek recht in de ogen van mijn reeds voor de Eucharistie gekleedde pastoor!

Mijn eerste reactie: “Het gaat niet om de woorden die de Paus gezegd heeft; mijn geloof is van belang.”

Ook tijdens de preek gaf meneer pastoor herhaaldelijk aan dat God ons hoop, vertrouwen en vrede kan geven, die geen mens ons kan geven en door geen mens bedreigd kunnen worden. Het nakende Kerstfeest laat zien dat God naar alle mensen toekomt en alle mensen naar zich toe wil trekken, zonder aanzien des persoons, achtergrond, leefwijze of sekse. We mogen met vreugde het Kerstfeest vieren, het leven vieren en vieren wie we zijn!

Jullie weten nu dus ook hoe ik uit de kerk kwam? Juist …. Strálend!!

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.