Paus Franciscus: na euforie ook navolging?

Deze nieuwe Paus is anders. Dat zagen we al met de balkonscène en in de keuze van zijn naam: Franciscus, een heilige die het roer van zijn leven en dat van velen drastisch omgooide. Na de presentatie van de nieuwe Paus was het al niet anders. Er kwamen ervaringen van mensen, die hem hebben meegemaakt als aartsbisschop in Buenos Aires, waar hij in een sober appartement woonde en gebruik maakte van het openbaar vervoer. Nu hij Paus is doet hij niet anders. Het officiële pauselijke appartement gebruikt hij alleen officieel. Zelf verblijft hij nu (nog) in Sancta Martha, het verblijf van de kardinalen tijdens het conclaaf. Zelf ging hij na zijn verkiezing zijn spullen ophalen in het hotel waar hij verbleef vóór het conclaaf startte en trok er zelf zijn portemonnee voor de rekening. De gouden zegelring is niet meer van goud, maar van verguld zilver, zijn gewaden tijdens de inauguratie waren eenvoudig en afgelopen Witte Donderdag ging hij in een Romeinse jeugdgevangenis voor in een viering en waste er de voeten van jeugdige gedetineerden. Inmiddels steken geluiden de kop op dat hij de Vaticaanse bank met een vermogen van 5 miljard euro zou willen omvormen of zelfs opheffen. Menig voorgekookte preek of overweging legt hij terzijde om vervolgens in zijn eigen woorden verder te gaan om zijn toehoorders iets mee te geven. Hij doet dat consequent in het Italiaans, zelfs als hij de Spaanstalige landgenoten uit Argentinië toespreekt. Hij wil dus ook écht bisschop van Rome en van de Romeinen zijn. Paus Franciscus zal in zaken van moraal en kerkleer niet echt andere opvattingen erop na houden, maar het zal wel tot ons komen in een ander geluid en aanpak. Is ‘pastoraal’ hier wellicht de juiste benaming voor?

Al deze nieuwe geluiden, ervaringen en veranderingen hebben massa’s mensen spontaan enthousiast gemaakt over deze nieuwe Paus! Velen vinden het een veradening na de toch wat starre Paus Benedictus XVI. Iedereen, gelovig of niet, heeft er wel een eigen mening over. Daar is niks mis mee en het zal iedereen nu ineens ongetwijfeld ‘worst wezen’ of er vanuit Nederland bloemen gaan naar Rome om het Sint-Pietersplein weer op te fleuren voor de plechtigheden van Pasen. Menig medelander die nauwelijks een paar maanden geleden nog heftig oneens was met die ‘bloemenhulde’ zul je nu niet meer horen. Hoe vluchtig zijn toch onze sociale media…!

De aanpak en leefwijze van Franciscus spreekt iedereen aan. Een sobere Paus in die protserige gebouwen van het Vaticaan is voor velen een een hoopvolle voorbode dat de bezem eens flink door het machtscentrum van de Rooms-Katholieke Kerk gaat. Gezien de vèrgaande misbruik-doofpot, de uitgelekte en nog steeds geheime VatiLeaks en de publiek geheime machtsspelletjes binnen de Curie rond de Paus was de blikseminslag in de Sint Pieter na de aankondiging van de vorige Paus om af te treden wellicht ook een vooraankondiging van wat er zou gaan komen. Is die bliksemschicht een mooi voorbeeld van hoe wij bepaalde gebeurtenissen uit het verleden opnieuw kunnen inkleuren en hoe dat dus ook indertijd met de inhoud van de Bijbel is gegaan?

Hoe het ook zij: deze Paus verrast bijna iedereen. Zijn nieuwe aanpak roept veel op. Is het ook een voorbeeld voor ons zèlf? Durven wij niet alleen maar enthousiast te zijn over wat hij doet, maar durven wij ook zijn voorbeeld te vertalen naar ons eigen leven? Durven wij iets van zijn voorgeleefde voorbeeld van armoede, soberheid, openheid, spontaniteit, vastberadenheid en het verleggen van grenzen in ons eigen leven over te nemen? Ieder naar zijn eigen kunnen en mogelijkheden? Zonder elkaar aan te spreken of te beoordelen in de mate waarin ieder dat probeert vorm te geven?

Naar mezelf kijkend weet ik dat zo’n verandering van levenshouding heel wat vraagt. En iedereen zal zijn of haar keuze hierin positief motiveren, nèt zoals ik zonder wroeging met mijn man onlangs voor het eerst een mooie plasma-televisie heb gekocht met allerlei toeters en bellen. Niet bepaald een keuze voor soberheid of armoede. En toch… Waarin maakt onze nieuwe paus het verschil? Waarin kunnen we hem binnen ons eigen persoonlijke leven navolgen, zoals hij Jezus probeert na te volgen? Het leven van Jezus dus met je eigen ogen bezien. Zoals iedereen met totaal verschillende achtergronden, motieven en al of niet gelovig, zich liet inspireren door The Passion in Den Haag. Verrijzen in een nieuw leven, óók hier en nu! Een mooiere uitwerking en vervolg op het grote Paasfeest, de Verrijzenis van Jezus, is nauwelijks denkbaar…

Zalig Pasen!!

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.