Pinksteren: Feest van de Geest

Pinksteren: een typisch Christelijk feest dat, net als het Paasfeest, niet heel erg concreet is. Een verrijzenis uit de dood, zending van de Heilige Geest… wat moeten we daarmee?

Is het de Geest van Jezus die we als helper meekrijgen? Is het de bedoeling te (gaan) leven in de geest van Jezus? Gaan we Zijn voorbeeld doorgeven aan onze naasten? Gaan we dat geest-ig doen, met een glimlach? Via dogma’s, regeltjes, wetten? Leggen wij anderen ónze interpretatie van Jezus, van God op aan anderen? Of geven wij iedereen, in de Geest van Jezus, alle ruimte? Om Zijn Geest te laten waaien hóe en wáár Hij wilt?

Pinksteren: zomaar weer een mooi feest, die het einde van de Paastijd markeert, om eens bij stil te staan… En daarná: aan de slag! In de Geest van Jezus!

image

De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt
die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield,
maakt een, wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt,
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar Hij komt,
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

De Geest die ons bewoont,
verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.

Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom, Schepper Geest,
voltooi wat Gij begonnen zijt.

Huub Oosterhuis

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.