Een herinnering…

 
Mijn roeping stond verwoord op mijn geboortekaartje:
 
 
Mijn roeping heeft een andere invulling gekregen.
Maar…ik zing nog steeds…tot mijn laatste ademtocht:
 

De dag gaat open voor het Woord des Heren,
Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht ons tezamen,
God onze Vader.

Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem, hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

Zr. Oda Swagemakers OSB, *1916 – +2006)

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.