Slavernij

Het is me toch wat met die Zwarte-Pieten-discussie! Hebben we decennia lang een leuk feest gehad, komt er ineens een select clubje onrust stoken in de Nederlandse samenleving. Natuurlijk staat zij niet alleen: als je je mening kenbaar maakt zijn er altijd wel medestanders te vinden. Maar een wijs en verstandig mens constateert en weet dus dat bijna iedereen die hele discussie bullshit vindt.

Wij Nederlanders hebben in onze Vaderlandse geschiedenis een slavernijverleden. Een uiterst donkere bladzijde. Bevolkingsgroepen (doorgaans buitenlanders cq inlanders van onze koloniën) werden uitgebuit, verhandeld, verkocht, onderbetaald, misbruikt, mishandeld, noem maar op. Dat de Zwarte Piet van Sint Nicolaas in de legende met deze achtergrond ontstaan is zal wetenschappelijk nooit echt onderbouwd zijn, maar ik durf dat wel te erkennen.

Maar ik zie in de hedendaagse(!) Zwarte Piet in het geheel geen uitbuiting, onderbetaling, misbruik of mishandeling. Dat van die zak en die roe werd in mijn jeugd (ruim vier decennia terug, toen ik nog in de Sint ‘geloofde’) al weggelaten of op z’n minst uitgelegd als ‘uit de tijd’. Ik kreeg ná dat ‘geloof’ al rond Sinterklaas uitleg over het slavernijverleden (was een perfecte aanleiding) en dat Zwarte Piet daarvan een feestelijk(!) restant was. Later heb ik vele getinte/donkere/zwarte medemensen leren kennen, die ik nooit heb geassocieerd met Zwarte Piet! Ik vond hun zelfs veel aantrekkelijker dan die zwarte geschminkte mannen en vrouwen in de weken t/m 6 december!

Jazeker, ik heb vroeger óók Zwarte Piet gespeeld en, ja, ik deed dat Pro Deo èn, jazeker, ook ik trof wel eens huilende kinderen aan! Maar met mijn onvervalste charmes waren die tranen snel gedroogd, de handjes gevuld met lekkers en cadeautjes (deze laatsten werden mij tevoren toevertrouwd) en werd ik vorstelijk (vrije gift!) beloond voor een onvergetelijk Heerlijk Avondje! Nee, dat was niet bepaald uitbuiting of onderbetaling!

In een enkel geval had het slavernijverleden ook zijn lichtpuntjes. Slavenhouders zagen dat hun slaven extra motivatie kregen om te werken als je ze zelf ook het nodige teruggaf, zoals ruime geldelijke verdiensten, ruim onderkomen, goede kleding, fijne contacten, geregeld vrije tijd en zorg bij ziekte. Weliswaar waren zij gekocht op een markt, stond er een prijs op hun hoofd en wilde de eigenaar ook aan hen verdienen. Maar een gemotiveerde en royaal bedeelde werknemer is zijn loon dubbel en dwars waard!

Ikzelf werk bij een detacheringsbureau. Ik ben daar in vaste dienst. Ik wordt verhandeld naar mijn kunnen en de prijs is daar op afgestemd. Lees nu de voorgaande alinea nog een keer.

(…)

Je leest vast overeenkomsten. Ik lees die ook, sterker nog: ik ervaar dat aan den lijve. Ik heb het goed en je hoort mij niet gauw klagen. Maar ik zie om mij heen veel wantoestanden waarbij huisvesting, beloning, e.d. ondergeschikt zijn aan de te verrichten arbeid door de ‘knechten’. Ja, goede arbeidsomstandigheden voor lage lonen-banen en seizoenskrachten zijn lang niet altijd gewaarborgd. Dat vraagt niet alleen inzet van onszelf (durf ook eens appels te gaan plukken) en (transparantie bij) de uitzendbureaus, maar ook van de regelgeving en controle daarop in ons land.

Slavernij is helemaal geen verleden tijd. Wie wijs is, eerlijk en nuchter wéét dat het in negatieve zin èn in een nieuw jasje nog steeds bestaat. En wie dàt niet ziet en eerlijk durft te erkennen zwengelt een Zwarte Pieten-discussie aan die nergens op slaat of gaat erin mee. Zo laten zij zaken naar de achtergrond verschuiven die er wèrkelijk toe doen.

Ik zie liever, dat winkels eerlijke ingrediënten in hun Zwarte Pieten-chocolade doen, dan dat we geen Zwarte Pieten-chocolade meer kunnen kopen. En laten we eerlijk zijn: winkels cq mensen die Zwarte Piet gaan boycotten en ondertussen al jaren het hele Sinterklaasfeest uithollen en commercieel uitbuiten door in augustus al de pepernoten in het schap te leggen cq te kopen/consumeren hebben weinig ethiek in te brengen in de hele discussie. Laat stáán die gekrenkte zieltjes welke zich nu door alle door hun aangezwengelde commotie oppermachtig voelen. Maar ook discriminerende clubs als de PVV en consorten haken handig in op de nationalistische gevoel, dat deze discussie oproept. Gelukkig zijn die wolven herkenbaar, want verstoppen doen ze zich niet. Mag ik dat duivels noemen?

Misschien komt er een orthodox (Rooms-)Katholiek met het onzalige idee om de verschijning van Sint Nicolaas zelf eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. Ooit een bisschop zonder liturgische functie zó over straat zien lopen?

U snapt het dus: Sint Nicolaas èn Zwarte Piet waren en zijn mijn kindervrienden, tot in lengte van jaren! Maar je kunt het natuurlijk ook altijd nog bekijken als Dominee Gremdaat. Die verklaarde jaren geleden al dat hij Zwarte Piet gewoon een “lekker geil ding” vond. Waarvan acte!

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.