Verlaten

Deze laatste ochtend van 2014 kwam ik een berichtje op Facebook tegen van iemand, die zich een beetje zielig voelde toen die op weg naar het werk niemand tegenkwam. Het gevoel van zo’n ervaring wat je dan bekruipt bleek herkenbaar voor meer mensen.

Minder herkenbaar maar des te aangrijpender is de verlatenheid die de 17-jarige Leelah (Joshua Ryan) Alcorn uit Kings Mill (Ohio, USA) ervaarde toen zij als 14-jarige haar transgender-identiteit openbaarde aan haar moeder Carla Wood Alcorn, die haar resoluut afwees. Met achterlating van een aangrijpende afscheidsbrief, getiteld “Suïcide Note”, en een indrukwekkend “Sorry” (zie beiden hieronder) op haar (in januari 2015 door haar ouders verwijderde) “lazerprincess”-Tumblr-account sprong zij zondagnacht 28 december 2014 voor een rijdende truck. Zelfs na haar dramatisch zelfverkozen dood loog haar moeder (in een inmiddels door haarzelf leegehaald Facebook-account) in alle toonaarden over de leeftijd, doodsoorzaak en gender-identiteit van haar kind!

Hier Leelah’s “Suicide Note” (klik op afbeelding voor vergroting):

En hier haar “Sorry”:

Mogen ouders moeite hebben met hoe het leven van hun kind verloopt? Ja! Maar NIET geëerbiedigd worden in wie je ten diepste bent is de zwaarste vernedering die een mens kan ondergaan. Stel je eens voor hoe de wereld zou zijn als wij iedereen zouden eerbiedigen…..

Nee, ik mag niet de smart van iedereen op mij laden. Dan ga ik er zelf aan onderdoor en kan ik niets betekenen voor anderen. Want dàt kan ik pas, als ik zelf goed in mijn vel zit!

Maar op de valreep van opnieuw een Jaarwisseling wilde ik dit korte moment van bezinning jullie graag meegeven. Laat nòch geloof, nòch kerkregels, nòch opvoeding, nòch jouw afkeer, nòch jouw opvatting, nòch wàt-dan-ook jou ervan weerhouden om ieder mens te eerbiedigen vanuit de grond van je hart en te laten leven zoals God hem/haar geschapen heeft!

Lees HIER het bericht, waarmee COC-Nederland het bericht van Leelah’s dood meldde en waarin meerdere links staan die lezenswaardig zijn.

Verlaat dit jaar 2014 met eerbied voor ieders leven, voor ieders ‘zijn’, kortom: met eerbied voor Gods Schepping!

ZALIG NIEUWJAAR!

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.