Enthousiasme, hoop, vertrouwen

 

Preek Zondag Goede Herder (Roepingenzondag)

(zaterdagavond 25 april 2015), jaar B.

Lezingen: 1e lezing Handelingen 4,8-12 ; 2e lezing 1 Joh. 3,1-2 ; Evangelie Joh.10,11-18

Fresco van de Goede Herder in de Catacombe van St. Callixtus in Rome.

Beste medegelovigen,

Ik heb een paar vragen, die allemaal betrekking hebben op elkaar: Waar gaat uw hart naar uit? Voelt u zich geroepen om u ergens met hart en ziel voor in te zetten? Waarvan staat u helemaal in vuur en vlam? Bent u ooit zo geraakt door een gebeurtenis, dat uw leven een geheel andere wending kreeg? Het lijken misschien wat hoogdravende vragen, maar eigenlijk staan zij heel dicht bij ons leven.

Iedereen, u en ook ik, hebben in ons leven dingen meegemaakt, die ons verdere leven tekenden. Dat kan iets vreugdevols zijn geweest of iets ergs, iets verdrietigs. Afscheid nemen van iemand of juist iemand ontvangen, zoals een kind, een kleinkind. Een levenskeuze die je tot op de dag van vandaag bestendigd is ook zo’n gelukmakertje. Er zijn talloze momenten in het leven, die je van je stuk kunnen brengen en die je aanzetten om iets op een totaal andere manier aan te pakken of te gaan verwezenlijken.

De lezingen die we gehoord hebben staan in het teken van enthousiasme, hoop en vertrouwen! Petrus is vervuld van de Heilige Geest en wil op zijn evangeliserende wijze ons deelgenoot maken van de nieuwe richting die zijn leven heeft gekregen, toen hij Jezus leerde kennen. Johannes wil ons de grootheid van Gods liefde inprenten en gebruikt hiervoor mooie woorden en beeldende taal. Jezus gebruikt in het Evangelie eveneens beeldende taal over een schaapsherder en wil ons hiermee hoop en vertrouwen geven.

Enthousiasme. Hoop. Vertrouwen. Ziet u dat terug in onze Kerk heden ten dage? Jezus zag het destijds niet en zocht naar beeldende taal om met zijn boodschap van enthousiasme, hoop en vertrouwen Zijn toehoorders te bereiken. We kennen talloze verhalen van en over Hem.

Dit Bijbelgedeelte over de Goede Herder is eigenlijk heel intiem, want het wil ons voorhouden dat Jezus nooit ver weg is. Het wil ons duidelijk maken dat Hij niet wegvlucht om ons bij te staan. Hij kent ons, ja zelfs door en door, en dat hoeft niet alleen beangstigend te zijn! Zijn stem verstaan hoef je niet letterlijk te nemen, maar ons geloof is soms zó vertrouwd, zó persoonlijk, dat het bijna een hoorbare stem voor ons is. Bijna als een relatie met de Heer zelf, intiem, diep in ons hart verankerd.

Een mooi voorbeeld daarvan vind ikzelf het volgende: De vertaler van de Naardense Bijbel, dominee Pieter Oussoren, heeft het woord GENADE vervangen door VRIENDSCHAP. U mag ervan vinden wat u vindt, maar als ik in de Bijbel het woordje GENADE lees en ik vervang dat door VRIENDSCHAP, dan komen God, Jezus, het geloof, etc. heel dichtbij! Het maakt het geloof ineens veel persoonlijker! Ik kan van dit soort ontdekkingen heel enthousiast worden, hoopvoller en ik sta daardoor met veel vertrouwen in het leven. Maar ik blijf een mens, vrees niet. Ik ken ook mijn twijfels en onzekerheden!

Daarom is het zo vertrouwvol om te lezen, dat Jezus de hoeksteen is waarop ik kan steunen als het bouwwerk van mijn leven wankelt! Daarom put ik zoveel hoop uit het gegeven dat wij kinderen mogen zijn van God en wij eens aan hem gelijk mogen zijn! Daarom wordt ik enthousiast als ik mag horen dat Jezus geen huurling is die ons in de steek laat!

Met dit drieluik van enthousiasme, hoop en vertrouwen hebben velen de stem van de Herder gevolgd in talloze kerkelijke werken: als monnik, kloosterzuster, missionaris, priester, diaken, pastoraal werker. Maar in andere Kerken bijvoorbeeld als dominee, ouderling, diaken. En wat te denken van het aanvaarden van een bisschopsambt, ja, een enkele wordt Paus. Wat een impact kan dat hebben! Maar hun hart stond ergens voor open; zij stonden in vuur en vlam! Daarom durfden zij die weg te gaan. En wat te denken van al die vrijwilligers in onze Kerken? Als dàt geen roeping is….!

Daarom bidden wij vandaag speciaal voor mensen, jong en oud, dat zij die stem van de Herder eveneens mogen horen en hun talenten en krachten in willen zetten voor hun Kerk, hun medemensen, onze God, Jezus navolgend als de Goede Herder. Moelijk, maar ook dankbaar. Een hele strijd, hopend dat ze mogen volharden…maar…. zo niet? Dat zij dan hun geloof niet verliezen en opnieuw hun roeping ontdekken.

Enthousiasme, hoop, vertrouwen. Het ligt verankerd in onze Bijbel. Maar laatst kwam het voor mij uit onverwachte hoek. Ik hoorde een popsong van de Nederlandse zangeres Caro Emmerald. Zij zingt daarin de volgende tekst. Ik zal het eerst in het Engels lezen en dan in het Nederlands:

So whenever
My eyes get weary
I’m not fearing
What life brings
Forever
When times make me teary
I’ll know what I was meant to do
I’ve nothing at all to lose

Vertaald staat er:

Dus wanneer
mijn ogen vermoeid raken
vrees ik niet
wat het leven voor altijd brengt.
Wanneer de tijd mij verdrietig maakte
wist wat ik moest doen.
Ik heb helemaal niets te verliezen.

Dat diepe vertrouwen, die hoopvolle blik, dat enthousiaste leven in deze wereld, en in ons geval bezield door Gods Geest, verankerd in de liefde die God de Vader ons betoond heeft, wens ik u en mijzelf toe! Dat Jezus ons hierin een groot voorbeeld mag zijn, een Goede Herder die voor ons uitgaat. Als een vriend, altijd nabij. Een eeuwige vriendschap! Vriendschap met ons allen! Met Hem samen op weg door ons leven! Gaat u mee?

En mag ik u dan nogmaals vragen: Waar gaat uw hart naar uit?

AMEN

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.