15 augustus

Een feestelijke dag in de diverse Christelijke stromingen. De Tenhemelopneming van Maria wordt gevierd. Sommige tradities spreken van het Ontslapen van Maria, de moeder van Jezus. Het is het grootste Mariafeest voor de Christenen die de Mariaverering in meer of mindere mate hebben omarmd. Van de Rooms-Katholieke Kerk weet ik, dat door dit Hoogfeest alle andere gedachtenissen van Zaligen of Heiligen op deze dag verschoven worden naar een dag ervoor of erna.

15 augustus heeft echter sinds 1945 ook een geheel andere invulling: toen werd Nederlands-Indië bevrijd en eindigde officieel de 2e Wereldoorlog. Op deze dag wappert op alle overheidsgebouwen in Nederland volgens het vlagprotocol de Nederlandse driekleur in top en wellicht bij menig woonhuis.

Het Indië-monument in Den Haag.

De officiële herdenking op deze dag vindt ieder jaar plaats bij het Indië-monument in Den Haag. Om de vijf jaar is daar ook ons staatshoofd bij. Dit jaar, bij de 70e herdenking, zal Koning Willem-Alexander voor het eerst in zijn functie als staatshoofd hierbij aanwezig zijn.

Twintig jaar geleden maakte ik de vijftigste editie mee, in aanwezigheid van onze toenmalige Koningin Beatrix, omdat ik de 50e 4 en 5 mei-viering gemist had wegens mijn verblijf in het buitenland. Ik ging er naar toe uit naam van mijn overleden moeder, die mij eind 1994 ontviel. Zij heeft als maatschappelijk werkster, voordat zij trouwde in 1958, in samenwerking met het Ministerie van Maatschappelijk Werk veel werk verzet om in die jaren vele spijtoptanten die naar Nederland kwamen van opvang en verdere behuizing te voorzien.

Na de pijnlijke bladzijde van de politionele acties in Indonesië, de daaropvolgende Onafhankelijkheid van Indonesië en de vlucht van vele Nederlanders en Indonesiërs die er leefden, kwamen in de jaren daarna nog velen die spijt hadden dat ze in eerste instantie waren gebleven alsnog naar Nederland: de zgn. spijtoptanten. Mijn moeder heeft talloze landgenoten èn Indonesische ex-medelanders die er bang wegvluchtten min of meer berooid zien aankomen met grote schepen.

Voorbeeld van zo’n schip: de Johan van Oldenbarnevelt.

Vóór zij ging trouwen wilde zij als slotakkoord van haar werk zèlf naar Indonesië, zelf die gang maken, die de velen die zij geholpen had zelf meegemaakt hadden. Zij vertrok met een vliegtuig naar Indonesië, reisde door het land en kwam met een boot, volgepakt met spijtoptanten, terug naar Nederland. Deze ingrijpende ervaring heeft haar verdere leven getekend met een warme liefde voor al die vluchtelingen. Haar medemenselijkheid was al haar tweede natuur geworden en werd erdoor versterkt. Als kinderen mochten wij dat van nabij ervaren, ook op momenten dat wij het zelf niet altijd gemakkelijk hadden. De dankbaarheid voor zo’n moeder is bij mij blijvend groot.

Κίμησης της Θεοτόκου: Kimisis tis Theotokou (Ontslapen van Maria)

Daarom is deze 15 augustus voor mij definitief verbonden met mijn twee hemelse moeders: Maria, de moeder van Jezus èn mijn eigen moeder uit wie ik voortgekomen ben. Mogen zij beiden een voorspraak zijn bij de goede God voor mij in mijn ‘lief en leed’, voor de vele vluchtelingen hier en elders, opdat ieders leed verzacht wordt en niemand aan zijn of haar lot overgelaten wordt!

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.