17 december: “O Sapientiae…”

Vanaf 17 december zingt de Kerk, toelevend naar het Hoogfeest van de Geboorte van Jezus Christus, elke dag een O-antifoon.

Hieronder de uitleg ervan op WikiPedia:

De o-antifonen zijn zeven antifonen, die in de liturgie van de Rooms-katholieke Kerk worden gezongen voor en na het Magnificat in de Vespers van 17 tot en met 23 december. Deze antifonen staan bekend als de Antiphonae Majores (de grote antifonen).

De naam o-antifonen hebben zij gekregen omdat elke antifoon begint met de aanroeping van de nieuwgeboren Heer met een andere naam/titel, voorafgegaan door de uitroep ‘O’. De zeven messiastitels zijn alle uit oudtestamentische schriftgedeelten afgeleid, namelijk Spreuken 8: 1-6; Deuteronomium 10: 16-22; Jesaja 11: 1-10; Jesaja 22: 20-22; Maleachi 4: 1-3; Jeremia 10: 1-7 en Jesaja 7: 14. De bijbehorende aanroepingen luiden respectievelijk: Sapientia, Adonaï, Radix Jesse, Clavis David, Oriens, Rex gentium, en Emmanuel. Wanneer de hoofdletters van elk eerste woord van achteren naar voren gelezen worden ontstaat het acrostichon: ERO CRAS, hetgeen betekent: ‘morgen zal ik er zijn’.

Vanaf vandaag, 17 december, dus elke dag een O-antifoon:

O WIJSHEID, uitgegaan van de mond van de Allerhoogste,

die alle dingen omvat van de ene pool tot de andere

en die hen met kracht en zachtheid leidt…

KOM, leer ons de weg van de bedachtzaamheid

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.