Verwachtingsvol toezingen naar Kerstmis!

Vanaf 17 december zet de Christelijke traditie een tandje bij met de opgang naar Kerstmis met het zingen van de O-antifonen.

De o-antifonen zijn zeven antifonen, die in de liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk worden gezongen voor en na het Magnificat in de Vespers van 17 tot en met 23 december. Deze antifonen staan bekend als de Antiphonae Majores (de grote antifonen).

De naam o-antifonen hebben zij gekregen omdat elke antifoon begint met de aanroeping van de nieuwgeboren Heer met een andere naam/titel, voorafgegaan door de uitroep ‘O’. De zeven messiastitels zijn alle uit oudtestamentische schriftgedeelten afgeleid, namelijk

  • Spreuken 8: 1-6 : Sapientia
  • Deuteronomium 10: 16-22: Adonaï
  • Jesaja 11: 1-10: Radix Jesse,
  • Jesaja 22: 20-22: Clavis David,
  • Maleachi 4: 1-3: Oriens,
  • Jeremia 10: 1-7: Rex Gentium,
  • Jesaja 7: 14: Emmanuel.

Wanneer de hoofdletters van elk eerste woord van achteren naar voren gelezen worden ontstaat het acrostichon: ERO CRAS, hetgeen betekent: ‘morgen zal ik er zijn’. (bron: Wikipedia)

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.