ALV-terugblik

Op zaterdag 29 oktober jl. vond de jaarlijkse Ontmoetingsdag plaats van ons CHJC in de Goede Herder-kerk in Nijkerk. Deze dag stond geheel in het teken van de ALV, de Algemene Leden Vergadering.

Zelden ben ik met zoveel schroom naar een ALV gegaan als die dag. Ik had per slot van rekening een kritisch stuk (“Crisis“) geschreven in de vorige UCEA waarin ik mijn mening en zorgen ventileerde over een mogelijke fusie van CHJC met ContrariO. Naast veel adhesie op mijn stuk kreeg ik ook een paar kritische kanttekeningen per email. Had ik mij wat vergaloppeerd? Was ik te ongenuanceerd geweest? Allerlei discussie-scenario’s en -strategieën spookten door mijn hoofd.

En wat was in Godsnaam het doel van het ALV-programma? Eerst bij elkaar komen, vervolgens in workshops e.e.a. bespreken en vervolgens weer bijeenkomen voor het slotstuk van de vergadering. In vervolg op mijn kritische stuk had ik een voorgevoel.

Zover was het nog niet. Eerst maar eens 180 kilometer wegkloppen…..

De dag begon met een gezellig samenzijn na binnenkomst, gevolgd door de soep-met-broodjes-lunch. Lekker! Veel spanning zakte weg. Het is ook fijn om bekenden weer te zien, te spreken en terloops opnieuw gesteund te worden door: “Goed stuk van je in UCEA!”, en daarmee niét doelend op mijn column…

Vervolgens de kerkdienst met als thema: “We are family!”, waarin ik lector was en ter plekke ook nog het ‘welkom’ van de viering erbij kreeg en die vóór de dienst snel nog moest schrijven. Een mooie viering, geleid door de LHBT-predikant Wielie Elhorst. Een CHJC-er vertelde mij achteraf dat hij dit de mooiste kerkviering op een ALV in járen vond en dat het hem ‘gepakt’ had. Gaaf!

Daarna begon de ALV, waarin mijn kritische kanttekeningen onbesproken bleven en waarin met grote meerderheid gestemd werd vóór het voorstel van het bestuur om op te stomen richting een brede Christelijke LHBT-vereniging, inclusief ContrariO. Ongetwijfeld vind je in deze UCEA daarvan een verslag. (Update begin december: Nee, het bestuur heeft geen verslag geplaatst van deze ALV in UCEA, wèl e.e.a. uiteengezet in een nieuwsbrief van begin november.)

De ALV werd gevolgd door een heerlijk buffet! Het was tevens een goede gelegenheid om na te praten over hoe de ALV verlopen was. Het buffet was klasse en uitstekend verzorgd!

Na het eten konden we nog naar het stemmige avondprogramma en vervolgens weer huiswaarts.

De ALV is voor mij uiterst teleurstellend verlopen. Desalniettemin: De ALV heeft gesproken. Een ALV-besluit moet te allen tijde geëerbiedigd worden. Dat zal ik zeker doen. De inzet van het bestuur prijs ik, in de aanpak ben ik erg teleurgesteld. Ik ervaarde het als voorgeprogrammeerd en doorgedrukt. En meerderen hebben dat net zo ervaren. Ik laat het nu even rusten. Ik wens het interim-bestuur goede moed en wijsheid toe in het komende jaar!

* * * * * * * * * *

Deze tweede bijdrage m.b.t. mijn visie op de gang van zaken rond een fusie van CHJC met ContrariO is begin december 2016 gepubliceerd in het verenigingsblad UCEA van CHJC, vereniging van Christelijke LHBT-ers van uiteenlopende religieuze achtergrond.
Omwille van het onderwerp (geloof en homoseksualiteit) publiceer ik ook dit kritische stuk hier op mijn website. Zoals ik bij “Crisis” ook al aangaf ga ik niet in discussie over hetgeen ik hieromtrent op mijn website en elders publiceer, noch hier, noch op Twitter of Facebook. Mijn vervolg op “Crisis” is helder, verwoordt nogmaals mijn mening en zorgen en die behoeven geen aanvulling, laat stáán gesust te worden.
Ik laat eenieder vrij om het met mijn mening, alhier verwoord, al dan niet eens te zijn en er een andere mening op na te houden. Voor verdere leesuggesties verwijs ik naar het ‘Lectori Salutem’ op mijn website.

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.