De Goede Week

Op kruisbeelden wordt Christus bijna altijd met lendendoek afgebeeld. Op deze, door Donatello gemaakt, is hij echter naakt. Donatello was een ‘realist’. Hij beeldde meestal de man en vrouw van de straat af en voor hem was het duidelijk dat de arme man naakt aan het kruis hing. Voor zijn tijdgenoten was dit wel schokkend. Brunelleschi, een vriend van hem, riep uit: ‘Je hebt een boer afgebeeld, niet onze verlosser!’. In de kunstgeschiedenis is een naakte Christus een bijzonderheid. Het benadrukken van de menselijke kant van Jezus kan gezien worden als ketterij en daarnaast is er nog een ongeschreven regel in de beeldhouwkunst: “Beeld nooit de dood van een God af”. Meestal kijkt de Christus omhoog naar de hemel of naar Maria en ziet er nog levendig uit. Donatello laat een gewonde, lijdende man zien die op het punt van sterven staat. Maar kijkend naar deze naakte en verlaten Christus geeft je een gevoel van barmhartigheid en begrip van de werkelijke betekenis van het beeld: de dramatische eenzaamheid van de mensheid voor het mysterie van leven en dood. ©Hans van der Veeke, 2010.

Pasen nadert.
Maar…geen Pasen zonder Stille Zaterdag, Goede Vrijdag, Witte Donderdag en Palmzondag.

Palmzondag: snoeiharde uitbeelding van onze eigen hypocriete houding. Eerst Jezus juichend binnenhalen en vervolgens roepen: “Kruisigt Hem!!”
Witte Donderdag: Jezus eet met Zijn vrienden. Had ‘ie gedacht! Een stelletje smeerlappen! In ieder geval is er één die Jezus verraadt. Met een kus nog wel!
Goede Vrijdag: Jezus wordt gemarteld en gedood. Goedheid, eerbied en barmhartigheid worden vermorzeld om het eigen hagje veilig te stellen. En waar Jezus met Zijn dood de zonde wegneemt van het menselijk falen, maken Zijn volgelingen door regeltjes nieuwe zonden en leggen weer loodzware lasten op. Stelletje farizeeërs!
Stille Zaterdag: ècht stilte? Vol verwachting? Of druk als altijd?

Het is allemaal herkenbaar in mijn en jouw leven!
Waar blijft Pasen?
De overwinning op dat alles?

Zodra wij in onze eigen Goede Week, in ons eigen leven willen bewerkstelligen om die hypocrisie, die geniepigheid, die volksverlakkerij, die aanleidingen voor het onderdrukken en martelen van onszelf en onze medemensen rigoureus te verbannen, zoals Jezus ons voordeed…
Ja, dàn pas zal het Pasen zijn!

Nog een heel leven, een hele Goede Week te gaan….

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.