Zien en gezien worden

Jezus geneest de blinde bedelaar Bartimeus. ©️Kees de Kort & Uitgeverij Jongbloed

Preek Verzorgingshuis
30e zondag door het Jaar B, Groen

1e Lezing: Jeremia, hoofdstuk 31, vers 7-9
Evangelie: Marcus, hoofdstuk 10, vers 46-52.

Beste medegelovigen,

Wij hebben vandaag twee positieve lezingen gehoord. Ja, de jubel spat er bijna van af! God laat zich kennen als iemand die echt om mensen geeft en mensen echt blij kan maken in gebeurtenissen die in ons leven kunnen plaatsvinden.

In de eerste lezing horen wij dat God Zijn mensen naar Zich toehaalt, terug wil brengen naar Zijn land waar het goed toeven is. En het wordt benadrukt: niemand sluit Hij uit! Mensen die niet meer kunnen lopen of zien, moeders die in verwachting zijn en op het punt staan te gaan baren, mensen die veel verdriet hebben. Het is God die iedereen in Zijn armen wilt sluiten!

Het is niet altijd makkelijk om in de vele gebeurtenissen in ons leven God te ontdekken. En het ook niet altijd goed om alles maar aan God toe te schrijven. Wij tasten vaak in het duister, want wij begrijpen God niet altijd. Het leven zoals wij dat kennen in onze dagen is veel complexer als in de tijd dat de Bijbel geschreven werd. En tòch…kunnen wij ons licht eens gaan opsteken aan de Evangelie-lezing die we zojuist gehoord hebben.

Daar horen we van Bartimeus, een blinde bedelaar. De naam van hem kennen wij ook in onze tijd. De Christelijke Vereniging Bartimeus is in 1915 in het leven geroepen om blinde mensen zicht op leven te geven. Zij doen dat in navolging van Jezus, die Bartimeus weer zijn zicht teruggaf.

Het verhaal over Bartimeus is een boeiende vertelling! Terwijl hij vol hoop luidkeels van zich laat horen, omdat hij heeft vernomen dat Jezus in de buurt is, snauwen medemensen hem toe zijn mond te houden. Maar wanneer mensen in hun diepste wezen afgewezen worden, omdat zij er eigenlijk niet bij horen volgens de menselijke opvattingen, juist dan worden mensen, niet zelden geinspireerd door het leven van Jezus, nòg strijdvaardiger om volwaardig te mogen meetellen, net als iedereen, zonder negatief oordeel over afkomst of achtergrond of anders-zijn.

Dus Bartimeus gaat met nog meer nadruk roepen om Jezus. En Jezus hoort hem. En dan zijn er toch nog mensen, gelukkig maar, die hem bemoedigen en zeggen : ”Houdt moed!”

En ja hoor, weg die mantel en tastend rent Bartimeus op Jezus af. Jezus stelt de schijnbaar overbodige vraag: “Wat wilt u dat Ik doen zal?” Jezus wil echt uit zijn mond horen waar hij naar verlangt. “Meester, maak dat ik zien mag!” Die woorden drukken uit, dat Jezus als het ware bijna zijn laatste strohalm is waaraan hij zich kan vastklampen.

En juist dat is de basis van het geloof en geeft de mensen licht om verder te gaan in het leven. Zo ook Bartimeus, die het licht weer in zijn ogen krijgt en verlicht en blij het nieuwe leven in gaat, Jezus navolgend.

Wij allen hier hebben onze kwalen en een vaak moeizame oude dag. Hoe sterk is ons verlangen naar licht, verlichting en troost!

Willen wij kijken naar Jezus en doen zoals Jezus, laten wij dan onze naasten nabij zijn, verlichting geven aan elkaar en dankbaarheid tonen voor het goede dat wij van elkaar mogen krijgen, hier in Ter Weel waar wij verzamelt zijn als een gemeenschap. Dan is ook dàt een Godswonder dat wij mogen koesteren en vieren! Een wonder van licht in onze ogen, opdat wij elkaar mogen zien èn mogen uitzien naar het Eeuwige Licht! Jubelend van vreugde!!

+ + + + + + + AMEN + + + + + + +

Advertenties

Over Emmanuel
"Optimist tot in de kist!"

Reacties zijn gesloten.