Corona corrigeert

Coronavirussen zijn virussen waarbij een corona (krans) te zien is wanneer ze door een elektronenmicroscoop worden bekeken. ©️CDC/Dr. Fred Murphy

Corona corrigeert

Sars, kanker, griep, lepra, Mexicaanse Griep, Pest, HIV, Ebola, Corona….
Soms treedt in de natuur een corrigerende factor in werking. Levende organismen passen zich aan aan veranderende omstandigheden. Ik schaar mij met velen achter de wetenschap dat de natuur zich blijvend schept. En ik durf daar dan zeker wel God aan het begin ervan plaatsen.

Maar voor mij is Gods Schepping niet zo statisch ontstaan als de Bijbel omschrijft. En God is voor mij zeker geen tovenaar en sarcast die iemand geneest, straft, ziek maakt of de dood injaagt.
God staat in mijn ogen naast mensen in hun geluk en in hun onmacht.

Corona is geen straf van God omdat er teveel homoseksuelen zich zo ‘ranzig’ gedragen tijdens GayPrides. Anders zou God net zo goed ook de heteroseksuelen moeten afranselen omdat zij er misschien nog veel meer buitensporige levenswijzen op nahouden, ten nadele van de LHBT-gemeenschap. We zoeken graag zondebokken, maar kijken zelden in de spiegel…

Corona laat zien dat wij niet alles in de hand hebben en God evenmin. In de miljoenen jaren dat de wereld bestaat zijn er talloze rampen geweest die de wereldbevolking gedecimeerd hebben. De sterksten overleefden en gaven het leven weer door. Het is de ‘Circle of life’, zoals dat zo prachtig in ‘The Lion King’ wordt verhaald en verbeeld.

Maar ja, wij mensen zijn slimmer geworden. De wetenschap vliegt met sprongen vooruit en anti-stoffen zijn in staat om vele ziektes af te remmen en zelfs te genezen. Het goede daaraan is dat wij langer mogen leven, in relatief goede gezondheid. Maar ouderen worden soms ook langer in leven gehouden, terwijl hun kwaliteit van leven meer en meer afneemt. Ja, er zijn meer mensen dan wij denken die verlangen naar de dood, maar ondertussen door geweldige medicijnen en uitvindingen langer blijven doorleven. Zonder die medicijnen en uitvindingen waren zij al lang niet meer onder ons. Is het raar dat daardoor en door de uitwassen in onze gezondsheidszorg de onkosten voor diezelfde gezondheidszorg de pan uitrijzen?

Van de ene kant is het te prijzen dat onze gezondheidszorg de Corona met alle middelen die zij heeft aanpakt en probeert in te dammen. Van de andere kant corigeren wij de corrigerende werking van de natuur. Best tegenstrijdig. Misschien wel net zo tegenstrijdig als het aantal doden door bijvoorbeeld Corona en de honger in de wereld.

Wij zijn beschaafd, zeggen wij. Wij, Nederlanders, zijn een nuchter volk. Ondertussen hamsteren we alle supermakten leeg in angst om het onbekende dat mogelijk komen gaat, gezien wat er in andere landen zich afspeelt aan afschuwelijke taferelen rond quarantaine en verplichte isolatie.

Corona is wèl een gigantische hulp en stimulator om versneld de natuur en het milieu op orde te brengen. De lucht in China is lange tijd niet meer zó schoon geweest als nu het geval is. De uitstoot door vliegtuigen keldert gigantisch. Files zijn opgelost nog vóór wij met z’n allen 100 kilometer per uur gaan rijden. Die Corona toch…!

En toch: we gaan Corona corrigeren. Vallen we daarna terug in ons oude leefpatroon? Of worden we inventief met oplossingen op lange termijn? Spannend. Net zo spannend als het verdere verloop van de Corona -crisis, veroorzaakt door een miezerig virusje, dat zich voortplant met een snelheid waar voorstanders van grote gezinnen en mega-voortplanting slechts van durven dromen…

Waarschijnlijk zitten we op dit moment nog maar in de beginfase ervan. En wat volgt er na deze Corona? We zullen het zien.
Eén ding staat voor mij vast: God lijdt met ons mee. En als wij zorgen voor elkaar in ons doen en in ons laten, dan zijn wij mede die handen van God. Moge dat ons door deze crisis heen helpen!

Natuurlijke Scheppingsorde

©️Pete Buttigieg & Emmanuel

Zalig Kerstmis! Zalig Nieuwjaar!