Op weg naar Emmaüs

De Emmaüs-gangers, samen met de ‘vreemdeling’. ©Afbeelding: Janet Brooks Gerloff, Abtei Kornelimünster. ©Foto: Hüsch/Abtei Kornelimünster

Preek 3e zondag na Pasen, jaar A
1e Lezing: Handelingen 2,14.22-32 ; Tussenzang: Psalm 16,1-2a.5.7-11 ;

2e Lezing: 1 Petrus 1,17-21 ; Evangelie: Lucas 24,13-35

Beste mede-parochianen,

De drie lezingen die we zojuist gehoord hebben kun je op twee manieren zien als een drieluik. En elk drieluik heeft haar eigen consequenties.

Het eerste drieluik noem ik het historische drieluik. Hierin zie je van links naar rechts het evangelie, de 1e lezing en de tweede lezing en kijk je dus naar de lezingen vanuit een historisch besef. Wat dat inhoudt? De verhalen over Jezus werden pas veel later opgetekend. Zo kijkend kun je dan concluderen dat het Emmaüsverhaal pas later ingekleurd werd met teksten uit het Oude Testament, welke bij uitstek toepasbaar waren op Jezus. Hierdoor kreeg de verkondiging meer lading en kracht. Een mogelijke enkele verwijzing die de vreemdeling naar de vroegere Schriften maakte is wellicht rijkelijk aangevuld en later hebben de 1e lezing en de tweede lezing daar nog een schepje bovenop gedaan. Het kan de geloofwaardigheid en kracht van het levensverhaal van Jezus alleen maar vergroten.

Het tweede drieluik noem ik het gelovige drieluik. Hierin krijgt het Evangelie een plekje in het midden, met links daarvan de eerste lezing en rechts ervan de tweede lezing. Wij als toehoorders weten hoe de geschiedenis verlopen is. Wij luisteren nu met de voorkennis naar de verhalen, voorkennis die de leerlingen destijds niet hadden. Wij raken niet in paniek op Goede Vrijdag, want wij weten toch wel dat Jezus met Pasen verrijst. Daarom ook worden wij met de eerste lezing eraan herinnerd hoe het ook alweer zat met de in het Oude Testament aangekondigde Goddelijke voorbestemming van Jezus als de Messias. Met die kennis reeds in ons rugzakje lezen we het Evangelie dan als een “Zie je wel, zo was het voorspeld, maar dat hadden die leerlingen niet door. Zij waren verblind.”, En de tweede lezing fungeert dan weer, net als in het historische drieluik, als een reglementaire vermaning.

Naar welk drieluik kijkt u het liefst? Het historische of het gelovige drieluik? Ik ga altijd graag op zoektocht om vanuit het dagelijkse leven met een andere blik naar de Bijbelse verhalen te kijken. Ik neem u in deze preek graag even mee op zo’n zoektocht.

Lees meer over dit bericht

Advertenties

Hemel en aarde

Af en toe komen er bij mij koddige kloosterherinneringen van lang geleden naar boven drijven als ik bepaalde psalmteksten of bepaalde Bijbelteksten tegenkom, die mij en mijn jonge medebroeders soms op de lachspieren werkten. Een ervan is de passage na de Hemelvaart van Jezus, als de leerlingen Hem gespannen nastaren en vervolgens twee mannen in witte gewaden bij hen staan en hen zeggen: “Wat staat gij naar de hemel te staren?” Half-verborgen in de kloosterbanken werd dan een beetje scheel naar de kerkgewelven geloensd, alsof er een verschijning plaatsvond. Stille hilariteit!

Zonsopkomst over de Oosterschelde, 1 maart 2016. ©Emmanuel

Sinds de tijd dat weerman Erwin Krol zo onwijs aanstekelijk kon vertellen over unieke wolkenluchten, fascinerende stormen en zeldzame hagelbuien terwijl het eigenlijk gewoon klote-weer betrof, ben ik meer naar boven gaan staren om die fascinatie voor Moeder Natuur wat extra te voeden. Onlangs plaatste ik op Facebook een aantal luchtfoto’s, hierdoor aangespoord door de weduwe van een goede huisvriend van ons, die ook zulke prachtige luchtfoto’s maakt vanuit haar appartement en vervolgens op Facebook plaatst.

Lees meer over dit bericht

Zalig Pasen!

Het graf van een vriend. Foto ©Emmanuel, tekst ©F.Lamper

 

Is de dood het einde? Overwint het leven op de dood? Ik weet het niet. Ik geloof van wel. En daarom geloof ik ook dat hemel en aarde sámen Pasen vieren en deel ik met al mijn lezers/volgers deze troostrijke tekst op het graf van een vriend, als ware het een Paasboodschap!

Zalig Pasen!