Hoe actueel kan Kerstmis zijn

Jezus werd ongeveer 2019 jaar geleden geboren. Dat is al hééél lang geleden. Het is beeldend beschreven in de Bijbel, wat voer is geweest voor zowel sceptici als vromen, tot aan vandaag de dag toe.

Zoals alle oude en beeldende verhalen heeft ook het geboorteverhaal van Jezus een boodschap. En ook de boodschap die eruit te ’hengelen’ is hangt af van de persoon die aan het ’vissen’ is…

De historische geboorte staat voor mij buiten kijf, evenals de impact van Jezus’ komst op aarde, in welke vorm die impact dan ook, positief of kritisch, gestalte krijgt, toen en in ons huidige tijdsgewricht.

Als ‘vrij-zinnig’ gelovig mens durf ik de traditionele vreugde om Jezus’ komst te delen, maar het evenzo kritisch te bezien, zie ook m’n inleiding hierboven.

En in deze periode zie ik via allerlei media verschillende interpretaties van het kerstverhaal voorbij komen, die mij aanspreken.

Zo is daar kunstenaar Bansky, die een traditionele kerstgroep neerzet tegen de achtergrond van een met graffiti beschilderende betonnen wand, waarin een gapend mortiergranaat-gat zit als zijnde de Ster boven Bethlehem, uitdrukking van de gespannen verhoudingen tussen Israël en Palestina.

Zo is daar die kerstgroep in Amerika: Maria, Jozef en Jezus, ieder apart in een kooi, gescheiden van elkaar, want zij zijn vreemdelingen, vluchtelingen.

En die moderne Heilige Familie, waarbij Jozef zich ontfermt over de pasgeboren Jezus terwijl Maria rustig kan slapen. Paus Franciscus vindt het een aansprekend tafereel.

Kerstmis is een traditie, met oude verhalen en samenkomen in kerk en/of thuis; een feest waarin ieders eigen gewoontes, verlangens, verwachtingen en geloof vervat zitten. Zo wordt Kerstmis ieder jaar tegelijk actueel en staan we stil bij al het goede en moeizame in dit tijdsgewricht.

En welke boodschap ‘hengelen’ wij uit Kerstmis? Dat onze wapens zwijgen en wijzen naar vrede? Dat onze grote woorden stil worden? Dat onmin over mag gaan in liefde? Heeft Jezus, na al die eeuwen en door alle ups en downs, ons iets te zeggen? Doet Jezus ons iets voor van die vrede, dat zwijgen, die stilte en die liefde?

Zalig Kerstmis!

Naaien

Onlangs overleed een tante van mij. Een paar maanden daarvoor bracht haar man zijn grote liefde met lood in zijn schoenen naar een verpleeghuis. Zij leed aan dementie. Twee dagen voor haar toch nog plotselinge heengaan hadden ze nog in kleine kring hun 55-jarig huwelijk gevierd. 

Tijdens haar uitvaart in de kerk vertelde mijn oom hoe ze elkaar hadden leren kennen en hoe zelfverzekerd zij was en hoe preuts hijzelf.
Toen hij in zijn vriendenclubje vertelde dat hij een vriendinnetje had werd hem gevraagd: “En? Kan ze goed naaien?” Waarop hij, volkomen bleu, antwoordde: “Nee, dat doet mijn moeder!”

Lees meer over dit bericht

“Yes, they can !”

Senator Obama was er grotendeels voor. Maar het standpunt van president Obama was altijd ‘evolving’, ofwel in ontwikkeling. Tot 9 mei jongstleden, toen Obama zich, met de presidentsverkiezingen min of meer voor de deur, uitsprak vóór het in Amerika controversiële homohuwelijk. Historisch, want hij is de eerste Amerikaanse president die dat doet, al was vice-president Joe Biden hem vóór…!

Overigens zei (= link naar artikel in de Volkskrant) de president dat hij ‘persoonlijk’ voor het homohuwelijk is. Niet bekend is of hij er ook voor legalisering zal pleiten tijdens de Democratische campagne, maar het is onvoorstelbaar dat president Obama een ander standpunt inneemt dan ‘de mens’ Obama.

Politiek gekleurd? Ongetwijfeld, want de presidentsverkiezingen zijn weer in  aantocht. Om stemmen te trekken? Dat zal niet veel uitmaken want de Republikeinen, tegenstanders van het homo-huwelijk, hebben maar weinig homo’s onder hun aanhang.

Een statement? Ja, en wel één van ongekende omvang. Tenslotte is de President van Amerika één van de grote wereldleiders en zijn opmerkingen gaan maar aan weinig mensen voorbij. Daarom ook mag de homogemeenschap terecht juichen!

Maar vergeet NOOIT: ons eigen Nederland had op 1 april 2011, onlangs tien jaar geleden dus, de WERELDPRIMEUR! En hoe je ook over hem denkt: Job Cohen stak als de toenmalige burgemeester van Amsterdam zijn nek uit, hield ondanks kritiek zijn rug recht en verbond vier stellen van gelijk geslacht in het echt, als man/man en vrouw/vrouw.

Daar mogen wij TROTS op zijn!!