Hulpbisschop Muts(aerts) géén ‘San Salvator’

De San Salvator-parochie in ‘s-Hertogenbosch laat de RK-Kerk los. Reden is dat na jaren van pastoor-loos te zijn geweest daar ineens hulpbisschop Mutsaerts geparachuteerd wordt als nieuwe pastoor. Gezien zijn beschamend beledigend gedrag en woorden is het niet vreemd dat een wat vrijgevochten parochie daartegen in opstand komt.

In het verleden heeft hij al eens gezegd dat je God niet tegenkomt in de San Salvatorkerk en dat de gelovigen daar aan de heidenen zijn overgeleverd. En (bisschop-in-verlangen maar gelukkig nog steeds pastoortje) Mennen is van hetzelfde laken een pak.

Àls de San Salvator al tot de orde geroepen moet worden, dan zou een betere pastorale aanpak niet gewenst maar vereist zijn. Nu zijn het twee kemphanen tegenover elkaar en die geven elkaar geen duimbreed ruimte om nader tot elkaar te komen.

Van bisschop ‘Muts’ is zijn aangeboren a-pastorale houding funest om een Kerk te laten leven. Dat een steeds meer slinkend clubje jongeren in Den Bosch hem toejuichten op de afgelopen Katholieke Jongeren Dag te Den Bosch als nieuwe jongerenbisschop is meer te beschouwen als puberale onwetendheid (waar ik vroeger ook last van had) dan dat het getuigt van realiteitszin, alle snelle tweets en facebookfoto’s ten spijt.

Ik zet zo ‘ns wat citaten van ‘hulpje Muts’ achter elkaar en dan moet je daar even zijn gedonderjaag met de San Salvator bij denken:

“Wat ben jij waard?” ; “Wat bepaalt de waarde van een mens?” ; “Geloof is niet goedkoop, je moet er hard voor werken.” ; “Ieder van jullie is van onschatbare waarde.” ; “God heeft ons ook nodig. Doe wat jij kunt en leg het in Gods hand.” ; “Geef God de kans om wonderen te verrichten.”

Mag ik dat even toespitsen op de San Salvator? Waarom wordt het werk aldaar niet op waarde geschat? Bepaalt een bisschiop de waarde van een mens of God? Blijkens zijn reactie werkt ‘Muts’ niet graag hard om te geloven in mensen. Jezus zei toch dat de liefde tot God gelijk staat aan de liefde voor de mensen? God heeft iedereen nodig, zowel ‘Muts’ als de gelovigen van de San Salvator. Wat ieder doet wat hij of zij kan legt dat in Gods handen. Daarmee kan God wonderen verrichten, maar je moet dan wel bereid zijn om ALLE wonderen te zien en niet alleen de wonderen die je WILT zien. Ik denk dat daar de grove fout van hulpje ‘Muts’ en de RK-Kerk ligt.

Gelukkig ontstaan elders meer en meer enclaves van geloof en inspiratie, zoals de Dominicusgemeenschap in Amsterdam en nu wellicht de San Salvatorgemeenschap in Den Bosch. In ieder geval hebben jokers als Mutsaerts, Mennen, Norbert van der Sluis en nog enkele collegae niet de intentie Jezus als de “San Salvator” (Heilige Verlosser) van de Christenheid daadwerkelijk na te volgen. Hadden ze die intentie wèl, dan was het heel anders gesteld in onze RK-Kerk.

Advertenties

Ophitser hostierel Christian Ouwens heeft spijt

Eind oktober heeft Christian Ouwens publiekelijk spijt betuigd voor zijn (ophitsend) aandeel in de hostierel in 2009 in Reusel en Den Bosch.

Daar is niks mis mee, sterker nog: ik heb hem in die periode duidelijk gemaakt dat dit soort protesten ten eerste binnen de RK-Kerk totaal geen veranderingen teweeg zullen brengen, omdat diezelfde RK-Kerk haar overtuiging als enige de waarheid te bezitten volledig theologisch dichtgetimmerd (lees: met gewapend beton dichtgestort) heeft.

Ten tweede heb ik hem gezegd dat dit soort protesten geen pas hebben in een kerk, zeker als een deel van de protestgangers gewoon uit zijn op ’n rel en zelf nauwelijks nog ter kerke gaan.

He, ben ik ook bekeerd? Welnee. Ook ik lees geregeld de Schrift, ga zondags ter (PKN of RK) kerke en (in een H.Mis) ter Communie, ga soms voor in een Woord- en Communie-viering (WoCo) of Lof met Rozenkransgebed en heb het Sacrament van Boete en Verzoening (‘biecht’) niet vaarwel gezegd.

Alleen heb ik geleerd om de regels en moraal der RK-Kerk te toetsen aan de realiteit. Bovendien zijn regels nooit zaligmakend, iets wat de RK-Kerk wèl voorhoudt aan haar gelovigen. Christian is van die regels gaan houden en beziet zijn eigen homoseksualiteit nu door de bril van de RK-Kerk. Dat doe ik niet, omdat dat niet conform Gods Schepping is.

Dat Christian spijt heeft verheugt mij zeer. Dat hij anders naar homoseksualiteit kijkt is zijn zaak. Dat hij niet echt een reclamefolder was en is voor de veel voorkomende combinatie van geloof en homoseksualiteit zag ik twee jaar geleden al. Deze nieuwe wending en de wijze waarop hij dat in het nieuws brengt zegt meer over hem dan over de belangrijkheid van zijn stap. Lekker weer de kast in. Ik wens het niemand toe en wens hem sterkte toe….