Compleet

Onlangs werden onze Zeeland/West-Brabant-regioleden Friedhelm & Robert genomineerd voor de Zeeuwse Parel vanwege hun inzet voor de jaarlijkse CHJC Roze Adventsviering, op zaterdag 10 december jl. al weer de zevende in successie. Via deze link lees je meer over de toekenning van de Zeeuwse Parel.

Op de dag van de toekenning van de Zeeuwse Parel (11 oktober: Coming Out Day) aan één van de vier genomineerden (namelijk de ambassadeurs van Roze 50+) waren Friedhelm & Robert bij Omroep Zeeland de ‘Zeeuw van de dag’. Hiervoor werden zij verspreid over de dag een drietal keren geïnterviewd. In één van die interviews vertelde Friedhelm, dat zijn ex-vrouw na zijn coming-out tegen hem zei: “Zoals je nu bent, zó had ik jou toen willen hebben.” Ook werd aan hen gevraagd of ze nog een tip hadden voor mensen die nog ‘uit de kast’ moeten komen. Hun antwoord was: “Kom uit de kast, je wordt er een compleet mens van!” Mooier kon het niet gezegd worden!

Op 7 december 2016 verscheen in de PZC een bijna twee pagina’s bestrijkend interview met Friedhelm & Robert. Klik HIER om het artikel te lezen.

Compleet. Een uitdrukking die aangeeft dat iets ‘klopt’, ‘heel’ is, ‘afgerond’. In religieuze leefgemeenschappen wordt aan het einde van de dag vaak de Completen gezongen. Het is de laatste kerkdienst van dag. Daarmee wordt de dag afgesloten, afgerond, compleet gemaakt. Toen ik een tijdje in een Frans klooster verbleef was het laatste, elke dag terugkerende gebed van Vader Abt tijdens die Completen een verwijzing naar de dood, die komt als een dief in de nacht. Vertaald luidde het als volgt: “Vragen wij op voorspraak van de Heilige Maagd Maria dat de Heer ons een rustige nacht moge geven èn de genade te mogen sterven in Zijn Liefde.”

Video van 4 jaar geleden van de Completen in Abbaye Mont des Cats, met hierin te beluisteren het genoemde korte gebed van de toenmalige Vader Abt Dom Jacques en een gedeelte van het Salve Regina. ©Abbaye Mont des Cats

Ik moest hieraan denken naar aanleiding van de discussie rondom het waardige sterven na een voltooid leven. In een tijdsbetek van enkele maanden kwamen dit jaar twee gevallen van euthanasie in het nieuws van twee geliefden die elkaar niet wilden loslaten door de dood en dus allebei de dood verkozen. Zij wilden niet verder leven met het gemis van de ander of eenzaam verder lijden aan een terminale ziekte.

Ik vond die berichten zowel heftig als ontroerend. Heftig, omdat twee mensen bewust een gezamenlijke dood verkozen boven alleen achterblijven met alle ellende van zijn of haar terminale ziekte. Ontroerend, omdat ik hierin zag hoe sterk de liefde kan zijn.

Liefde betekent ook: leren loslaten. Maar als dat loslaten alleen maar ellende brengt?

Er wordt vanuit de Christelijke hoek afwijzend gereageerd op het zoeken naar wegen om te komen tot het actief afsluiten van een voltooid leven. Ik zie dat er vanuit Christelijke hoek wel meer levensgebeurtenissen worden afgewezen op grond van de Bijbel, terwijl er in veel gevallen pure liefde in het spel is, welke in feite gedwarsboomd wordt.

En toch ….. hoe romantisch zwijmelen zovelen weg bij het verhaal van Romeo en Julia, die ook niet zonder elkaar verder wilden leven! Als uit het leven van zovelen de liefde gebannen wordt op grond van door mensen bedachte regeltjes, welke opgetekend werden in een heilig Boek….hoe kan dan ooit iets van dat Koninkrijk waar Jezus over sprak zichtbaar worden?

De Remonstrantse predikante Alleke Wieringa verwoordde het treffend:

Als God echt vader is, dan is hij niet boos als een van zijn mensenkinderen iets eerder thuis komt dan afgesproken.

Ik heb geen antwoorden, zoals zo vaak. Ik heb vaak meer vragen. Misschien moet ik met al die vragen naar de Kribbe toe. Kan de liefde die dáár zichtbaar werd en dertig jaar later verkondigd werd een antwoord geven? Mag die liefde, die vanaf toen leidraad werd en mensen compleet maakte, ook nu, in zekere en onzekere tijden, op de eerste plaats blijven en bezongen worden?

Zalig Kerstmis!

 

Advertenties

Hokje: MENS

Al een tijdje geleden las ik iets over een nieuw tv-programma van Arie Boomsma. Het zou gaan over transgenders. Oh ja, natuurlijk. Net als een oud-CHJC-lid, waar wij nog steeds af en toe contact mee hebben en net zoals ons CHJC-lid Simone. Op dat moment volgden we al wat series. Kon die er nog bij? Na de eerste uitzending die we niet gezien hadden, besloten we het toch te gaan volgen, met de eerste uitzending via Uitzending Gemist.

Om kort te gaan: elke uitzending zagen we niet met droge ogen. In recordtempo werden vooroordelen als muurtjes omvergehaald en werden wij door openhartige getuigenissen aan het denken gezet. Bijna iedere uitzending bevatte de nodige one-liners die elk al een meditatie waard waren. Ik heb ze niet onthouden, helaas.

Het blijft een uniek en tegelijk tragisch fenomeen, dat iemand zich niet thuis voelt in het door God gegeven lichaam. Mag je daaraan knutselen? Mijn overtuiging: Ja! Een lichamelijk beperkt persoon, die ten dode zou zijn opgeschreven, maar die door operaties en hulpmiddelen een gelukkig mens is geworden…. Is dàt niet een gave Gods!? Mogen wij vanuit een in mijn ogen verouderde en dus foutieve Bijbelvisie op alles wat er gebeurt het etiket ” Gods Wil” opplakken? Zoals die dominee van Andel uit Monfort schreef in zijn Gemeente-blad over de dood van oud-politica Els Borst:

Els Borst zich heeft ingezet om ieder mens, naar eigen keuze in een situatie met uitzicht op slechts één redmiddel, de mogelijkheid van euthanasie te geven. Is God er blij mee als Zijn schepselen ongelukkig zijn, omdat Zijn handlangers menen te weten wie Hij is en hoe Hij denkt en wat Hij vindt, dat alles al dan niet gedestilleerd uit oude teksten van1900 jaar geleden of ouder? Laat stáán dat God die teksten gedicteerd heeft! Ik heb het een beetje gehad met die Wil van God. Niet dat ik ontken dat Hij een eigen wil heeft, maar ik heb er alles op tegen wanneer mensen menen te weten op grond van oude teksten wie God is en dat verdraaien tot ‘de wil van God’. Meer en meer lees ik in de Bijbel dingen die mensen gelukkig kunnen maken en over dingen waar wij afstand van moeten nemen, omdat die ons juist ongelukkig kunnen maken, los van wat Kerken voor tekst-interpretatie hebben. Tegelijk besef ik, dat ik mijn eigen interpretatie heb en dat die door anderen wellicht ook als discutabel gezien wordt. Dat mag. Maar wanneer ik zie dat mensen door ‘Gods Wil’ geestelijk of lichamelijk dood gehouden of gemaakt worden, wordt ik opstandig, ook naar mijn eigen Kerk toe.

“Hij is een Zij” liet mij zien en overtuigde mij, dat het niet Gods Wil was die de betreffende personen geboren liet worden in het verkeerde lichaam. Nee, het is de natuur zelf, door God geschapen, die onverwachte wendingen in zich draagt en die te pas en te onpas de kop opsteken. Dat is inherent aan de natuur en God vraagt aan ons daar mee aan de slag te gaan. Als God werkelijk een God van liefde is, die mensen graag gelukkig ziet en ook graag compleet (een positieve interpretatie van een discutabele Bijbel), dan kun je alleen maar toejuichen als homo’s hun natuurlijke liefdesgevoel kunnen en mogen volgen, zoals Marcel dat in de vorige UCEA zo recht-voor-zijn-raap verwoordde en zoals we in dezelfde UCEA het mooie getuigenis mochten lezen van Bea Tilanus in “Je eigen weg zoeken.” Dan kan ik alleen maar ontroerd zijn door de moed en de durf van transgenders om enkele lichamelijke transities te ondergaan, processen die wij vaak zien als ‘verbouwing’. In “Hij is een Zij” werd die term krachtig terzijde gezet door Mick en Freddie: “Wij verbouwen niet! Wij worden gerenoveerd!!” Tegelijk liet de serie zien, dat de variatie van mensen veel groter is dan wij in onze maatschappij graag (willen) zien. Martin uit “Hij is een Zij” zei gevat: “Er zijn zoveel verschillen, maar iedereen is mens!”

Ik ben steeds meer blij en gelukkig met onze zo veelkleurige wereld en vereniging! Nu Poetin nog zover krijgen…