Corona corrigeert

Coronavirussen zijn virussen waarbij een corona (krans) te zien is wanneer ze door een elektronenmicroscoop worden bekeken. ©️CDC/Dr. Fred Murphy

Corona corrigeert

Sars, kanker, griep, lepra, Mexicaanse Griep, Pest, HIV, Ebola, Corona….
Soms treedt in de natuur een corrigerende factor in werking. Levende organismen passen zich aan aan veranderende omstandigheden. Ik schaar mij met velen achter de wetenschap dat de natuur zich blijvend schept. En ik durf daar dan zeker wel God aan het begin ervan plaatsen.

Maar voor mij is Gods Schepping niet zo statisch ontstaan als de Bijbel omschrijft. En God is voor mij zeker geen tovenaar en sarcast die iemand geneest, straft, ziek maakt of de dood injaagt.
God staat in mijn ogen naast mensen in hun geluk en in hun onmacht.

Corona is geen straf van God omdat er teveel homoseksuelen zich zo ‘ranzig’ gedragen tijdens GayPrides. Anders zou God net zo goed ook de heteroseksuelen moeten afranselen omdat zij er misschien nog veel meer buitensporige levenswijzen op nahouden, ten nadele van de LHBT-gemeenschap. We zoeken graag zondebokken, maar kijken zelden in de spiegel…

Corona laat zien dat wij niet alles in de hand hebben en God evenmin. In de miljoenen jaren dat de wereld bestaat zijn er talloze rampen geweest die de wereldbevolking gedecimeerd hebben. De sterksten overleefden en gaven het leven weer door. Het is de ‘Circle of life’, zoals dat zo prachtig in ‘The Lion King’ wordt verhaald en verbeeld.

Maar ja, wij mensen zijn slimmer geworden. De wetenschap vliegt met sprongen vooruit en anti-stoffen zijn in staat om vele ziektes af te remmen en zelfs te genezen. Het goede daaraan is dat wij langer mogen leven, in relatief goede gezondheid. Maar ouderen worden soms ook langer in leven gehouden, terwijl hun kwaliteit van leven meer en meer afneemt. Ja, er zijn meer mensen dan wij denken die verlangen naar de dood, maar ondertussen door geweldige medicijnen en uitvindingen langer blijven doorleven. Zonder die medicijnen en uitvindingen waren zij al lang niet meer onder ons. Is het raar dat daardoor en door de uitwassen in onze gezondsheidszorg de onkosten voor diezelfde gezondheidszorg de pan uitrijzen?

Van de ene kant is het te prijzen dat onze gezondheidszorg de Corona met alle middelen die zij heeft aanpakt en probeert in te dammen. Van de andere kant corigeren wij de corrigerende werking van de natuur. Best tegenstrijdig. Misschien wel net zo tegenstrijdig als het aantal doden door bijvoorbeeld Corona en de honger in de wereld.

Wij zijn beschaafd, zeggen wij. Wij, Nederlanders, zijn een nuchter volk. Ondertussen hamsteren we alle supermakten leeg in angst om het onbekende dat mogelijk komen gaat, gezien wat er in andere landen zich afspeelt aan afschuwelijke taferelen rond quarantaine en verplichte isolatie.

Corona is wèl een gigantische hulp en stimulator om versneld de natuur en het milieu op orde te brengen. De lucht in China is lange tijd niet meer zó schoon geweest als nu het geval is. De uitstoot door vliegtuigen keldert gigantisch. Files zijn opgelost nog vóór wij met z’n allen 100 kilometer per uur gaan rijden. Die Corona toch…!

En toch: we gaan Corona corrigeren. Vallen we daarna terug in ons oude leefpatroon? Of worden we inventief met oplossingen op lange termijn? Spannend. Net zo spannend als het verdere verloop van de Corona -crisis, veroorzaakt door een miezerig virusje, dat zich voortplant met een snelheid waar voorstanders van grote gezinnen en mega-voortplanting slechts van durven dromen…

Waarschijnlijk zitten we op dit moment nog maar in de beginfase ervan. En wat volgt er na deze Corona? We zullen het zien.
Eén ding staat voor mij vast: God lijdt met ons mee. En als wij zorgen voor elkaar in ons doen en in ons laten, dan zijn wij mede die handen van God. Moge dat ons door deze crisis heen helpen!

Jezus: bron en voorbeeld

Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. Olieverf-schilderij op doek uit 1890, geschilderd door ©️Henryk Siemiradzki (1843-1902).Het bevindt zich thans in “The Lvov Picture Gallery” in Lvov (Oekraïne).

Niet-uitgesproken preek (oorspronkelijk bestemd voor de Viering van Woord & Communie in een verzorgingshuis) i.v.m. het afgelasten van kerkdiensten om het Corona-virus in te dammen.

Derde zondag in de Veertigdagentijd.

Eerste lezing: Exodus 17,3-7 ; Evangelie: Johannes 4,5-15.19-26


Beste gelovigen,

Water. Bij ons komt het uit de kraan. Elders in de wereld moet men er kilometers voor lopen. In die zin zijn wij hier verwend. Water is essentieel. Daarom liepen de Israëlieten te mopperen in de woestijn, want, heel simpel, ze hadden dorst. Ze werden boos op God, omdat ze al zo lang in de woestijn waren. God laat dan zien dat Hij bij Zijn volk is. Ook als ze boos op Hem zijn. God zorgt ervoor dat Mozes water uit de rotsen kan slaan. Het volk mag zich laven aan fris helder water.

In het Evangelie horen we een klein deel van een hele lap tekst. De vrouw bij de waterput is een Samaritaanse. Volgens de Joden zijn Samaritanen door de duivel bezeten en contact met hen is verboden. Jezus laat zien dat Hij boven de meningen en opvattingen van mensen staat en gaat door Samaria heen en zoekt de mensen op. Zo ook die Samaritaanse bij de waterput.

Begrijpelijk dat die vrouw Jezus eerst wantrouwt. De behoefte aan water blijft, maar dat levende water, waar Jezus over spreekt, vindt die vrouw wel heel aantrekkelijk.

Zij is een mens met behoefte aan het gewone water, maar zij staat evenzo open voor het geestelijke water dat Jezus haar kan geven. Wat is dat dan voor water?

Dat water staat vooral het goede in het leven: liefde, vrede, vreugde. Het klinkt afgezaagd, maar zonder die drie is ons leven in feite niets. Het is iedere dag een hele opgave om liefde uit te dragen, aan vrede te werken en blij en vreugdevol te zijn.

Maar met lelijk kijken en mopperen lossen we ook niks op. Jezus heeft dat feilloos door. En hij beseft als geen ander dat het uitsluiten van andere mensen liefdeloos is. Het negeren en zelfs haten van mensen is als oorlog. En daar is niks vreugdevols aan.

Daarom laat Jezus zien dat wij, dat de Kerken, dat de regeringen niemand mogen beoordelen, veroordelen, uitsluiten, in de kou mogen laten staan. Geen Samaritaan, geen Jood, geen vluchteling, geen homoseksueel, geen ongelovige….niemand mag buitengesloten worden. En dat is best nog wel een ‘dingetje’, nu het Corona-virus genadeloos toeslaat…

Want voor iedereen is Jezus gekomen. Zijn woorden en Zijn voorbeeld zijn als het ware een bron waaraan iedereen zich mag laven. En Wie Jezus op die manier durft te zien en niet zo slecht of afwijzend over Hem denkt en praat, zal merken dat er een Bron in zijn of haar leven is gekomen die niet meer zal opdrogen.

Levend water, water waarin wij gedoopt zijn. Water waaruit wij zijn herboren. En op die manier heel dicht bij God zijn. Ook op onze Goede Vrijdag als het lijden ons treft. Maar op de Goede Vrijdag volgt, ook voor ons, de Verrijzenis. Ons eigen Pasen!

Laten wij samen elkaar dragen in deze Veertigdagentijd door mooie en moeilijke momenten van ons leven heen en samen op weg gaan naar een liefdevol, vredig en vreugdevol Paasfeest! Levend water!!

Amen

Valentijn en Liefde

Elkaar vasthouden.

Stille aanbidders, cadeautjes, hartjes…
Die Valentijn ging aan ons voorbij
In liefde zaten wij rond haar,
verdriet delend van het gekeerde tij
Uitzicht op genezing is vervlogen
Tot hoever kan het rekken?
Er rest nu nog slechts bonustijd
Weet God hoelang?
Net zo min als wij het weten?

Ons rest nabijheid,
net zoals God
Nu en hier
dat Beloofde Land inkleuren,
samen,
hand in hand
En wat er komen gaat?
Na een rivier van tranen
een zee van liefde,
hier en Hierboven!