Tegenstem Nashville-verklaring

Op 4 januari openbaarde de zware Christelijke hoek de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring (een vertaling van de Amerikaanse verklaring uit 2017 waarin zeer conservatieve standpunten over homoseksualiteit en transseksualiteit worden opgetekend in 14 artikelen). Daarin worden zorgen geuit omtrent de teloorgang van het traditionele gezin en worden homoseksualiteit, genderdiversiteit, polygamie, etc. buiten Gods bedoeling geplaatst.

Deze Nashvilleverklaring maakte in korte tijd vele al dan niet gelovige hetero’s en niet-100%-hetero’s kwaad, verdriet en opstandig.

Met dezelfde zekerheid waarmee deze Nashvilleverklaring is geschreven zeg ik nu:
Die reacties zijn een onverwachte en unieke afstraling van de gemoedstoestand van onze God omtrent deze Nashvilleverklaring, die buiten Zijn medeweten om in gang gezet is.

Na het lezen van deze Nashvilleverklaring schreef ik als gelovige homoseksueel de volgende recht-uit-het-hart-reactie, welke ik opstuurde naar het info-adres van bovengenoemde website, info@nashvilleverklaring.nl.

Ik poog erop te vertrouwen dat de verstokte en verkilde harten van hen die deze Nashvilleverklaring al dan niet met een handtekening ondersteunen (en daarmee op de stoel van God zijn gaan zitten) zullen terugkeren van de ingegane weg van duisternis, moord in daad en woord, slaafsheid en liefdeloosheid.

Beste mensen,

De Nashvilleverklaring klopt niet.

Wie de Bijbel letterlijk leest, leest daarin NIETS wat de LIEFDE tussen twee mensen mensen van gelijk geslacht in de weg staat.
Dus daarin gaat u allen in tegen Gods grootste wet.

Als u letterlijk de Bijbel leest, leest u dat alle mensen die ‘het’ doen met iemand van hetzelfde geslacht gedood moeten worden.
En dat doet u niet, dus u leeft niet naar de ‘letter van de wet’ die u zo verdedigt.

U zult zeggen:
“Maar er staat geschreven dat wij niet mogen doden.”
Klopt!
En ná dat boek Exodus waarin dat geschreven staat komt er een tsunami van bloed uit de Bijbel van de moord op vele volken ‘in naam van de Heere’ omdat zij volgens de schrijvers van de Bijbel Gods vijanden zouden zijn.
Hoezo: gij zult niet doden? 

Als u consequent naar de ‘Woord van de Heere’ wilt leven, zult u allen in de leer moeten gaan bij IS, die op eenzelfde manier Gods Woord verkracht, ontkracht en interpreteert naar eigen goeddunken tot instandhouding van eigen religie, met moord op alle vijanden Gods.
Bij IS kunt u precies afkijken en leren hoe u dat in praktijk kunt brengen.
Als u dus àfkeurt wat IS doet, leeft u niet zuiver naar Gods Wil zoals u dat leest, leert en wilt lezen en leren.

“Iedere ketter heeft zijn letter” is een bekend gezegde.
U zult dat ongetwijfeld op mij van toepassing achten.
Ik kan u zeggen: dan is dat wederzijds!

Echter: ieder weldenkend mens ziet en erkent de inconsequentie van de Bijbel.
En ik denk bijna zeker te weten dat u de praktijken van IS afkeurt, net zoals ik dat doe.
Dus keert u in feite diezelfde zondige en liefdeloze geloofsregels en geloofspraktijk de rug toe.
Dat is dus óók Gods opdracht aan u met betrekking tot uw Nashvilleverklaring en uw goddeloze wijze van Bijbel-lezing en Bijbel-interpretatie.

Ook ik heb zondige en liefdeloze geloofsregels en geloofspraktijk de rug toegekeerd en God zegent mij en mijn homoseksuele relatie met mijn man overvloedig, evenals mijn Pro Deo(!)-werk voor mijn Kerk en de grote en kleine wereld waarin ik leef.
Moge dat ook aan u allen gegeven zijn!

Keer terug op uw zondige schreden en het zal u goed gaan!

Met broederlijke groet in alle kleuren van Gods Regenboog.

Advertenties

Gerechtigheid

Er was eens die eigenaar van de agrarische groothandel De Boer in Drachten, die na een tweetal gesprekken Bas van der Meer als stagiair had aangenomen. Beiden waren positief en alles was rond. Toen kwam meneer de Boer op sociale media toevallig (!) de Facebookpagina van Bas van der Meer tegen en las dat hij homoseksueel was en een vriend had.

Bas van der Meer (l) & partner. ©Bas van der Meer

Nu is meneer de Boer nogal streng in het geloof en kon hij het niet voor zichzelf verantwoorden dat hij zo iemand in dienst zou nemen. Daarom stuurde meneer de Boer een brief waarin hij Bas alsnog afwees. Hij verwoordde dat als volgt:

Wij hebben iets gezien op je Facebookpagina en dat is je seksuele geaardheid en vooral het uitleven van die geaardheid (je hebt een vriend). Dat je die geaardheid hebt is niet het punt, maar het uitleven daarvan wel. Wij zijn een christelijk bedrijf en voor ons is dit een punt waar we ons niet mee verenigen mogen.

Verrassend? Veelzijdig? ©De Boer Drachten

Die meneer de Boer zoekt gerechtigheid in zijn leven; een schone zaak. Hij verklaarde dat hij in de Bijbel leest dat hij God meer moet gehoorzamen dan mensen. En omdat God in de Bijbel geschreven heeft dat homoseksualiteit niet gepraktiseerd mag worden, heeft hij besloten dat hij die stagiair alsnog niet moet aannemen. Zo zoekt meneer de Boer de gerechtigheid in zijn leven. Meneer de Boer mag zichzelf wel lekker seksueel uitleven, want hij is ongetwijfeld heteroseksueel en netjes getrouwd en na dat trouwen kunnen de remmen los. Iemand die volgens meneer de Boer zich niet letterlijk houdt aan de Bijbel wil hij niet om zich heen hebben. Dat gedrag is waarschijnlijk besmettelijk, vies, vulgair, etc., iets wat meneer de Boer verre van zich wil houden. Ik herken dat. Ik hoorde ooit van iemand van een zware gezindte, dat hij een homostel nooit op bezoek zou willen hebben omdat hij zijn kinderen niet wil blootstellen aan twee samenlevende en bij hem samen op de bank zittende homoseksuelen. Zo fungeren Bijbel, Bijbelinterpretatie en bepaalde kerkelijke opvattingen als oogkleppen tegen die boze en losgeslagen buitenwereld, maar wellicht ook als afreageermiddel voor de eigen niet-heteroseksuele gevoelens….

Een kwade meneer de Boer uit Drachten. ©RTV Noord (screenshot)

Meneer de Boer is kwaad omdat de afgewezen stagiair hem niets verteld heeft over het feit dat hij homoseksueel is en het ‘uitleeft’. Hij is kwaad omdat die stagiair dat niet pikt. Hij vindt het ‘triest’ en ‘laag’ dat Bas deze zaak publiekelijk bekend heeft gemaakt en een rechtszaak heeft aangespannen wegens discriminatie. Het liefst had meneer de Boer het in de doofpot gezien, want dan was hij lekker buiten schot gebleven en de overwinning behaald. Goddelijke gerechtigheid!

Maar nee. Meneer de Boer wordt veroordeeld! Jawel! De afgewezen stagiair moet van hem 1500 Euro schadevergoeding krijgen en meneer de Boer moet 800 Euro boete betalen (1600 was de boete waarvan 800 voorwaardelijk) aan de Staat.

Maar wacht: meneer de Boer gehoorzaamt God meer dan de mens en plaatst zo het geloof boven de wet. Daar komt weinig goeds van, zie IS.

Moord op 49 homo’s in een gayclub in Orlando op 12 juni 2016, gevoed door het gedachtengoed van IS, dat geloof boven de wet stelt. ©Steve Nesius/REUTERS

Dan wordt het nog een heel slepend conflict, want meneer de Boer vindt dat God hem in het gelijk stelt. Als meneer de Boer nu een flinke vette Gereformeerde Vent is, dan betaalt hij niet, slaat alle aanmaningen resoluut af, gaat zich verzetten tegen zijn arrestatie en laat zich al helemaal niet opsluiten wegens weigering van het betalen van de boetes. Meneer de Boer was als verdachte in ieder geval níet aanwezig bij de uitspraak!

Kwaliteit? ©De Boer Drachten

Mensen als meneer de Boer zijn niet te veranderen en zullen ook de Bijbel niet anders gaan lezen. Mensen als meneer de Boer zullen ook de Bijbeltekst

Geef aan God wat God toekomt en aan de keizer wat de keizer toekomt

ook bezien langs hun eigen oogkleppen, net zoals de homo’s met hun achtergrond de Bijbel zullen lezen en interpreteren naar hun geaardheid en levensinvulling. Dat mag allebei! Met mijn achtergrond en mijn verontwaardiging heb ik deze column in deze cynische toon geschreven. En ja, dat deed ik nu ook over de Bijbel. Daarom lees ik in de Bijbel het liefst passages die een vredig samenleven met mijn medemensen bevorderen. Leer ik dan ook een keer om minder cynisch te zijn over mensen als meneer de Boer? Da’s best hard nodig, toch? Misschien moeten meneer de Boer en ik samen maar eens op een acceptatie-cursus.

Oh nee, bah! Meneer de Boer naast een homo die zich ‘uitleeft’ op seks! Gatsie!

Krom

Komt het door de massale live-beelden van de media dat de wereld in shock is rond de terroristische aanslagen en -afloop op de redactie van het satirische spotprenten-blad “Charlie Hebdo” en de Joodse supermarkt in Parijs? Ook ik leef mee en volg veel op de voet, maar ik heb ook veel overdenkingen en bedenkingen. Die enorme massaliteit van politie- en anti-terreur-eenheden om twee mannen op te sporen zijn uniek en tarten bijna onze stoutste verbeeldingen. Dat ‘trekt’ je als het ware naar de diverse media om het te zien en te volgen. Dat is niet alleen sensatie maar ook verbazing. Je wordt meegezogen in de tsunami aan medeleven en meningen: ik moet alles kunnen zeggen en iedereen moet dat maar pikken, dus: “Je suis Charlie”. En natuurlijk mogen we voor onze mening opkomen en natuurlijk is het allemaal verschrikkelijk als mensen worden beknot in hun mens-zijn. Maar dat gebeurt niet alleen in Parijs!

Recht voor z’n raap: in Nigeria vond gedurende diezelfde dagen een massale afslachting plaats van 2000 (tweeduizend!) mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen door Boko Haram. Dit bericht kwam in de marge van de “Je suis Charlie”-hype tot ons. Meer dan een miljoen mensen liepen in Parijs in een protestoptocht met tal van regeringsleiders erbij en allemaal heetten zij ineens Charlie. Voelde niemand zich daar Nigeriaan, een inwoner van Syrië, een transgender of homo of biseksueel of lesbienne in Rusland die daar behandelt wordt als een Jood onder Hitler? Als er een miljoen mensen samenkomen na de brute afslachting van 16 onschuldigen, hoevelen komen dan ergens samen na de vele tienduizenden afslachtingen in Nigeria, Syrie, Irak en waar dan ook door terroristen als IS, Boko Haram, Assad en noem er nog een paar? Nee, ik plaatste geen “Je suis Charlie”-tekst op mijn twitter-account, Facebook-pagina en website, omdat ik het te eenzijdig vond. Ik probeerde mij niet te laten meeslepen in de massa-hysterie die ontstond, maar probeerde mij te verplaatsen in een getraumatiseerde Nigeriaan, die de moordpartij met eigen ogen heeft gezien en die vervolgens in de krant het verslag leest van de “Je suis Charlie”-demonstratie in Parijs…

Of het gezond voor mij is dat ik deze bedenkingen heb weet ik niet. Ik hoop oprecht, dat ik niet gelijk in de loop van een automatisch vuurwapen moet kijken van iemand die het niet met mij eens is. Als je het hebt over letterlijke inspiratie voor geweld kun je zowel in de Koran als de Bijbel uitstekend terecht. Het afhakken van ledematen of het uitrukken van tong of ogen is niet alleen iets uit de Koran. Het massaal afslachten van hele volkstammen is niet louter een Islamitisch ideetje. De Bijbel staat vol met tips en adviezen hoe je dat kunt aanpakken, compleet met strategische suggesties. Hoe krom is het als wij moord en brand schreeuwen bij zoveel moord en ellende en wij met of zonder ons ‘Heilige’ Boek anderen het leven letterlijk of figuurlijk ontnemen…

Mij moest dit even van het hart. De slinger met goede wensen, twee maal acht meter, hangt nog frivool door onze kamer tot eind januari. Met alle verschrikkingen die nauwelijks twee weken na de laatste vuurpijl tot ons komen zouden die kaarten er bijna van gaan verbleken. Dat mag niet. Maar ik weet ook, dat ik in mijn eentje niet alle ellende in de wereld kan oplossen, laat stáán op mij nemen Daarom vat ik alle ellende, alle schuldige en onschuldige doden, alle zorgen, alle pijn, alle verdriet, alle trauma’s, alle verschrikkingen, MAAR…. óók alle mooie levensmomenten, alle vreugde, alle ontroering, alle blijheid, alle geluk, kortom ….àlle gebeurtenissen van àlle mensen samen in dat éne kaarsje, dat éne waxinelichtje, dat éne vlammetje in dat rode vuurvaste waxineglaasje bij ons op het dressoir. Zal het helpen? Ik weet het niet. Ik bid om vrede. Helpt het? Ik weet het niet. De volgende dag lees ik van alwéér een aanslag, nu door een gehersenspoeld tienjarig meisje. En toch … dat vlammetje in dat rode glaasje … Tòch een Zalig Nieuwjaar?