De eenvoudigen op de eerste rang

“De armen zijn uitgenodigd voor het feest”. Aquarel, gemaakt in 2006 door Bénédicte de la Roncière, naar aanleiding van een Christelijk project in Noord-Cameroen (Afrika) onder de etnische bevolkingsgroep de Mafa, om verhalen uit het Nieuwe Testament te voorzien van passende prenten. De prenten zijn gesitueerd in de leefomgeving van de Mafa. ©️Vie de Jésus Mafa – les invités au repas de fête, zie ook deze LINK. Uitgeverij: EDITIONS DE L´EMMANUEL. Prent alhier gepubliceerd met welwillende toestemming.

Preek Verzorgingshuis
22e zondag door het Jaar C, groen

1e Lezing: Sirach, hoofdstuk 3, vers 18-18.20.28-29
Evangelie: Lucas, hoofdstuk 14, vers 1.7-14

Beste medegelovigen,

Een aantal jaren geleden zou er in Amerika, in Sacramento in Californie, een bruiloft zijn. Maar die bruiloft ging niet door, omdat de bruidegom besloot om toch maar niet te trouwen. Ja, ook dat komt voor!

De ouders van de bruid, die alles hadden betaald, zaten met de handen in het haar, maar hadden een creatieve oplossing. Op de bewuste dag, die de mooiste dag voor hun dochter had moeten worden, nodigden zij alle daklozen van de stad uit voor het bruiloftsdiner met exclusieve spijzen en dranken.

Alhoewel de dochter, begrijpelijkerwijs vol verdriet, maar liever niet deelnam aan dat diner, was verder iedereen vol lof over deze geste van haar ouders. “Als je zo’n groot verlies lijdt en dit dan aan iemand anders geeft, dat is echt geven!”, zo werd er lovend gezegd.

Dit krantenbericht is bijna een kopie van ons Evangelie-verhaal, al ging in 2016 de daadwerkelijke bruiloft dus niet door.

We horen dit bericht en onze lezingen en we zien het in onze verbeelding: Jezus die alle mensen die door maatschappij en religie buitengesloten worden, aanspreekt en bemoedigt. Jezus ontloopt niet de mensen die met de nek worden aangekeken. Jezus gaat naar de zieken, behoeftigen, armen en uitgestotenen.

Maar waar is Jezus op uit met Zijn parabel over nederigheid, de laatste plaats kiezen en vervolgens een plekje vooraan te krijgen als Hij zegt: “Vriend, ga wat hogerop!” ?

Ik hoor hierin een gedeelte van het Magnificat, dat Danklied van Maria, wat haar in de mond wordt gelegd nadat zij zwanger was geworden: “Machtigen stoot God van hun tronen en Hij verheft de geringen.”

Geld en aanzien, in Kerk en maatschappij, geven snel aanleiding tot macht en het misbruik van macht door regeltjes en wetjes die geen vrijheid geven, maar mensen in het gareel willen houden. Dat zijn de werkelijke ziektes en zonden! Dat is een gegeven van alle eeuwen. Dáár gaat met Jezus met Zijn leven en deze parabel lijnrecht tegenin, ongetwijfeld geinspireerd door de tekst uit het boek Sirach uit de eerste lezing. Jezus weet dat Hij door de Farizeeërs in de gaten gehouden wordt. Maar Hij gaat gewoon door!

En toch zegt Jezus ergens anders dat wij met onze gekregen talenten aan de slag moeten gaan en onze lamp niet onder de korenmaat moeten zetten, want alleen als die lamp daarboven uitsteekt geeft die licht aan de omgeving. Onze mogelijkheden en talenten en creativiteit mogen we tonen en aanwenden om goed te zorgen voor onszelf en voor onze naasten (“Heb uw naasten lief als uzelf!”). Dàn zijn rijkdom, aanzien en geld niet langer spelbrekers, maar ondergeschikt aan onze eerbied voor ieder mens en ieder mensenleven. Jezus wil niet dat we iemand afkeuren op zijn of haar uiterlijk, levenswijze, geaardheid, of eigenaardigheden. Jezus heeft ook lang niet altijd in de pas gelopen met de gewoontes en gebruiken van Zijn tijd. Hij zette zich daar vaak genoeg tegen af! Dat maakte Hem uniek en bijzonder! Ikzelf zeg vaak: de eerste normale mens moet nog geboren worden! En Jezus bedoelt eigenlijk hetzelfde te zeggen.

Hier in Ter Weel hebt u elkaar niet uitgekozen. U bent hier gekomen voor goede en liefdevolle zorg. Het is moeilijk om soms wat terug te doen richting al die verzorgers en vrijwilligers. Dan is een simpel ‘dankjewel’ voor de hulp die je krijgt al een mooi cadeau! In die zorg en aandacht naar elkaar, over weer, zit iets van die Bijbelse nederigheid, gastvrijheid en eerbeid voor elkaar, waar we dankbaar voor mogen zijn! En dan hoor ik Jezus tot u allen zeggen: “Vrienden van Ter Weel, kom maar hogerop!”

Een mooi inspiratie voor de nieuwe week die voor ons ligt!

AMEN

+ + + + + + +

Kerkverlating

©️Emmanuel

Roze Zondag

Roze is de mengkleur van paars en wit: halverwege de Veertigdagentijd (Zondag “Laetare” = “Verheugt u”) breekt de witte kleur van het Paasfeest al door. ©️Paaskerk (PKN), Oss

Half-Vasten
Roze gekleurd

“Laetare”
“Verheugt u”

Het paars verbleekt
De boete verzacht
Het licht nadert
Verlossing komt
Wij weten dat

Sterker nog
De zonde verdwijnt
Verdween
Tweeduizend jaar geleden
Genageld aan een kruis

Niets te vrezen
Over en uit
Vrijheid te over
Niets verhindert
Liefde ongeremd
Overvloed
Slechts liefde
Zonder zonde
Zonder etiket
Zonder oordeel

Dankzij Jezus

Nu wij nog
Hem volgen
Daarin
Als kerk
Als wereld
Als mens

Geen regels
Slechts liefde

Amen