Hand in hand

Wat man en vrouw gewoon zijn te doen
wordt een man met zijn man ontzegd?

Schuw loslatend bij opgeschoten jeugd
altijd angst, altijd op je hoede.

Geloof, opvatting, opvoeding zijn misvormd
missen acceptatie, missen eerbied.

Geen vuist, geen betonschaar, geen jute zak,
geen rechtsgang, geen Bijbelvers, geen God

die liefde kunnen bannen.
Liefde…grenzeloos.

Advertenties

Goede wensen…

Ieder jaar versturen we goede wensen, vaak nog via de post. Maar via sociale media en e-mail komen ook steeds vaker kerst- en nieuwjaarswensen binnen.

Die goede wensen zijn allemaal gemeend. Ik kijk vaak naar de vele kaarten met de goede wensen die wij toegestuurd kregen en welke wij allemaal (!) aan twee lange linten dwars door onze huiskamer hebben opgehangen. Ik lees ze en soms is er dan ineens zo’n schietgebedje, dat al die wensen voor ons en onze wensen voor hen ook uit mogen komen.

Ik ben ook realistisch: ieder mens krijgt ieder jaar het nodige aan moeilijke dingen te verstouwen, zoals daar zijn: dood, afscheid, verdriet, scheiding, ziekte, ellendig nieuws. Onze goede wensen doen daar niets aan af. Ook God kan daar niets aan af doen. Hij wil niet dat Zijn mensen het zwaar of ellendig hebben. Toch overkomt het iedere mens, elk jaar weer. Ik vind het dan een zeer troostrijke gedachte dat God ons dan nabij is in lieve en zorgzame mensen om ons heen.

Ik geloof dat God zich vaak moet verbijten bij het zien van al die ellende die mensen elkaar en de wereld aandoen. Hij grijpt daar niet op in zoals wij, gelovig of ongelovig, dat zouden willen:

“Waarom doet God niks als Hij kennelijk zo almachtig is?”

Ik geloof dat God Zijn almacht liet zien in Zijn door evolutie ontstane schepping en die schepping de mensen in handen gaf om die goed te bestieren. Dat wij er dan vaak een puinhoop van maken is ònze schuld en ònze zorg om dat weer recht te breien. En dat wij er veel ellende in meemaken doet hem verdriet. Daarom wil Hij een nabije God zijn op die moeilijke momenten. Dat is Hij in dat plotselinge ondersteunende WhatsApp-je van die goede vriend. Of dat opbeurende mailtje. Of in dat toevallige telefoontje waar je weer helemaal blij van wordt! Of in dat bezoekje van jou aan die zieke of eenzame medemens. Of toen die vluchteling hier werd opgevangen en zich ècht welkom kon voelen…

En daarom wens ik, wensen wij iedereen liefde en vriendschap toe in 2017!

“Ubi caritas et amor, Deus ibi est!”
“Waar vriendschap en liefde zijn, dáár is God!”

Zalig Nieuwjaar!

 

Compleet

Onlangs werden onze Zeeland/West-Brabant-regioleden Friedhelm & Robert genomineerd voor de Zeeuwse Parel vanwege hun inzet voor de jaarlijkse CHJC Roze Adventsviering, op zaterdag 10 december jl. al weer de zevende in successie. Via deze link lees je meer over de toekenning van de Zeeuwse Parel.

Op de dag van de toekenning van de Zeeuwse Parel (11 oktober: Coming Out Day) aan één van de vier genomineerden (namelijk de ambassadeurs van Roze 50+) waren Friedhelm & Robert bij Omroep Zeeland de ‘Zeeuw van de dag’. Hiervoor werden zij verspreid over de dag een drietal keren geïnterviewd. In één van die interviews vertelde Friedhelm, dat zijn ex-vrouw na zijn coming-out tegen hem zei: “Zoals je nu bent, zó had ik jou toen willen hebben.” Ook werd aan hen gevraagd of ze nog een tip hadden voor mensen die nog ‘uit de kast’ moeten komen. Hun antwoord was: “Kom uit de kast, je wordt er een compleet mens van!” Mooier kon het niet gezegd worden!

Op 7 december 2016 verscheen in de PZC een bijna twee pagina’s bestrijkend interview met Friedhelm & Robert. Klik HIER om het artikel te lezen.

Compleet. Een uitdrukking die aangeeft dat iets ‘klopt’, ‘heel’ is, ‘afgerond’. In religieuze leefgemeenschappen wordt aan het einde van de dag vaak de Completen gezongen. Het is de laatste kerkdienst van dag. Daarmee wordt de dag afgesloten, afgerond, compleet gemaakt. Toen ik een tijdje in een Frans klooster verbleef was het laatste, elke dag terugkerende gebed van Vader Abt tijdens die Completen een verwijzing naar de dood, die komt als een dief in de nacht. Vertaald luidde het als volgt: “Vragen wij op voorspraak van de Heilige Maagd Maria dat de Heer ons een rustige nacht moge geven èn de genade te mogen sterven in Zijn Liefde.”

Video van 4 jaar geleden van de Completen in Abbaye Mont des Cats, met hierin te beluisteren het genoemde korte gebed van de toenmalige Vader Abt Dom Jacques en een gedeelte van het Salve Regina. ©Abbaye Mont des Cats

Ik moest hieraan denken naar aanleiding van de discussie rondom het waardige sterven na een voltooid leven. In een tijdsbetek van enkele maanden kwamen dit jaar twee gevallen van euthanasie in het nieuws van twee geliefden die elkaar niet wilden loslaten door de dood en dus allebei de dood verkozen. Zij wilden niet verder leven met het gemis van de ander of eenzaam verder lijden aan een terminale ziekte.

Ik vond die berichten zowel heftig als ontroerend. Heftig, omdat twee mensen bewust een gezamenlijke dood verkozen boven alleen achterblijven met alle ellende van zijn of haar terminale ziekte. Ontroerend, omdat ik hierin zag hoe sterk de liefde kan zijn.

Liefde betekent ook: leren loslaten. Maar als dat loslaten alleen maar ellende brengt?

Er wordt vanuit de Christelijke hoek afwijzend gereageerd op het zoeken naar wegen om te komen tot het actief afsluiten van een voltooid leven. Ik zie dat er vanuit Christelijke hoek wel meer levensgebeurtenissen worden afgewezen op grond van de Bijbel, terwijl er in veel gevallen pure liefde in het spel is, welke in feite gedwarsboomd wordt.

En toch ….. hoe romantisch zwijmelen zovelen weg bij het verhaal van Romeo en Julia, die ook niet zonder elkaar verder wilden leven! Als uit het leven van zovelen de liefde gebannen wordt op grond van door mensen bedachte regeltjes, welke opgetekend werden in een heilig Boek….hoe kan dan ooit iets van dat Koninkrijk waar Jezus over sprak zichtbaar worden?

De Remonstrantse predikante Alleke Wieringa verwoordde het treffend:

Als God echt vader is, dan is hij niet boos als een van zijn mensenkinderen iets eerder thuis komt dan afgesproken.

Ik heb geen antwoorden, zoals zo vaak. Ik heb vaak meer vragen. Misschien moet ik met al die vragen naar de Kribbe toe. Kan de liefde die dáár zichtbaar werd en dertig jaar later verkondigd werd een antwoord geven? Mag die liefde, die vanaf toen leidraad werd en mensen compleet maakte, ook nu, in zekere en onzekere tijden, op de eerste plaats blijven en bezongen worden?

Zalig Kerstmis!