“Deemoedige Benedictus schrijft historie”, door Leo Feijen

In KRO-Magazine nr. 8 schreef Leo Feijen het hierna volgende stuk. Om naast de standaardkritiek op de inmiddels emeritus-paus Benedictus XVI ook een ander geluid te laten horen, waarin ik mij zeker kan vinden, publiceer ik Leo’s column met wat behartenswaardige verluchtiging.

“Het donderde en het bliksemde op maandag avond 11 februari 2013 in en rond het Vaticaan. Alsof het hemelgewelf letterlijk openscheurde en iedereen op aarde wilde laten weten dat er geschiedenis werd geschreven. Wereldgeschiedenis door een paus die de nederigheid en wijsheid bezat om zichzelf kleiner te achten dan zijn herderschap. Wereldgeschiedenis door Joseph Ratzinger, die na acht jaar pontificaat zijn aftreden bekendmaakte. En dat deed hij niet in een gewichtige aankondiging, maar als een postscriptum bij een alledaagse handeling. Dat was vooral het bewijs dat hij zichzelf niet op de eerste plaats zet.

De kroning van de asceet Pietro del Morrone Isernia tot Paus Celestinus V. Celestinus V was paus gedurende zes maanden van het jaar 1294. Op 13 december riep hij de kardinalen samen, kondigde zijn heengaan aan en zei dat deze tot een nieuwe keuze konden overgaan. Hij werd uiterst wreed behandeld door zijn opvolger Bonifatius VIII, die hem liet arresteren en gevangen zetten. Hij stierf in de gevangenis op 19 mei 1296. In 1313 werd hij reeds heilig verklaard.

Benedictus XVI maakte indruk door zijn deemoed. Want hij erkende voor het oog van de wereld dat zijn breekbare en broze lichaam niet meer in staat was om het leiderschap van de katholieke kerk op goede wijze te vervullen. Hij was de eerste Heilige Vader die het aandurfde om af te treden als paus, na Celestinus V in de 13e eeuw. Niemand had het voor mogelijk gehouden, niemand had het zien aankomen – ook al had Benedictus XVI er in een interviewboek twee jaar geleden op gezinspeeld, ook al had hij een paar jaar geleden in Sulmona het graf bezocht van de paus die in de 13e eeuw het voorbeeld gaf om af te kunnen treden.

Paus Benedictus XVI tijdens de openluchtmis in juli 2010 in Sulmona bij de glazen kist met daarin de relieken van paus Celestinus V. Paus Benedictus XVI bezocht al eerder, in april 2009, in de basiliek van het Italiaanse Aquila het graf van zijn afgetreden voorganger paus Celestinus V (1215-1296). Een opvallend bezoek dat grotendeels onopgemerkt is gebleven. Foto: AP

Benedictus XVI schreef wereldgeschiedenis op die maandag in februari door aan te kondigen dat hij vanaf 28 februari 2013 om 20.00 uur definitief zou terugtreden. De wereldpers reageerde verrast en geschokt. Maar ook met eerbied. Waar in Nederland de negatieve en cynische toon rond de schandalen van seksueel misbruik en ‘Vatileaks’ domineerde, vertelde de buitenlandse media een ander verhaal. Over een groot theoloog die de dialoog met moslims en joden verdiepte, over een briljant professor die prachtige boeken over Jezus schreef en over een moedig man die geschiedenis maakte door terug te treden als paus.”

Bron: KRO Magazine

Advertenties

Paus Benedictus XVI kondigt aftreden aan…

Hoe moet ik deze wenk uit de hemel nu opvatten….?