De spiegel: een woestijn-ervaring

Spiegelhuis ‘Mirrage’ in de woestijn van Californië. ©Doug Aitken, architect & kunstenaar

Vandaag, Aswoensdag, is het weer zover. We gaan op weg naar Pasen. De woestijn in. Ieder doet dat op een eigen manier en met een eigen invulling. Wij, Rooms-Katholieken, halen al dan niet een Askruisje en gaan al dan niet mild/streng vasten/bezinnen. Ja, we zijn echt één Kerk, maar … zoveel leden, zoveel invullingen/opvattingen. Één lijn daarin vasthouden is het ideaal; verscheidenheid is de praktijk.

Ik ga graag voor de praktijk; ik sta tenslotte praktiserend in het leven: met mijn geloof, met mijn homoseksualiteit, met mijn werk, met mijn niks-doen, etc. Ik ben een praktisch mannetje, een handig bliksem ook, al kan dat ‘handige’ ook best wel eens ‘bliksems’ verkeerd uitvallen. Een echte klusser dus en geen professional. En zo ga ik ook op weg naar Pasen.

Nee, ik trek geen boetekleed aan. En mocht ik dat wel doen, dan zie je dat niet.
Nee, ik ga me niet pijnigen met minder eten. En mocht ik dat wel doen, dan merk je dat niet.
Nee, ik ga niet een streng overtuigend gezicht trekken in de Veertigdagentijd. En mocht ik dat wel doen, wijs mij terecht! Iedere farizeeër is er één te veel…
Ik zwak mijn intenties voor de Veertigdagentijd af met een echte Rooms-Katholieke opmerking: ik heb zeer matig Carnaval gevierd, dus ik ga zeer matig Vasten.
Oh ja? Ja! Mijn enige Carnaval waren tien kleine slagroomsoesjes, waarvan ik er vijf op heb. Mijn lief lustte namelijk heel graag de andere helft. Alsjeblieft! Samen delen nog vóór de Veertigdagentijd begonnen is!

Veertigdagentijd: tijd van herbronning, als een stimulans voor ons verdere leven. Daarom sluit ik een paar onrustbronnen tot Pasen: Facebook, Messenger en Twitter.

Èn … nèt als anders kijk ik geregeld in een spiegel en ga met een blij gemoed richting Pasen!

Advertenties

Herdenking Watersnoodramp 1953

1953……2018…….65 jaar geleden…….
Het leven gaat door, ook in Zeeland.
Maar vandaag staat het ook weer even stil…
En zijn wij stil…
Zoveel verhalen, nog zo glashelder in veler geheugens…
Verdriet dat eigenlijk niet slijt aan de tijd…
Samen stil…

Kunnen wij Jezus navolgen?

Preek Verzorgingshuis
3e Zondag door het jaar, Jaar B, groen
1e Lezing (Bijbel in Gewone Taal): Jona, hoofdstuk 3, vers 1-5 en vers 10
Evangelie (Naardense Bijbel): Marcus, hoofdstuk 1, vers 14-20.

Beste mede-gelovigen,

U hebt allen een lang en arbeidzaam leven achter de rug. Zorg voor een goed inkomen, zorg voor een gezin. Lang niet alles was even gemakkelijk. Ongetwijfeld bent u meer dan eens met veel tegenzin aan een taak begonnen.

“Jezus roept zijn leerlingen, die vissers zijn, om Hem te volgen.” De afbeelding is overgenomen van de website van de Belgische zustercongregatie van Sint Andreas. De afkomst van de afbeelding stond er niet bij vermeld. Gezien het feit dat hun congregatie ook gemeenschappen heeft in Afrika en Latijns-Amerika zou deze afbeelding uit één van die werelddelen kunnen komen. ©Congregatie van Sint-Andreas

 

Lees meer over dit bericht